ENHristos Pantocrator
vezi canoncompara canon
  
Titlu: Rugăciuni şi molitve;ilustrație;Iisus Hristos Pantocrator;Picu Pătruț;
Date de publicare: Sălişte 1851
Descriere fizică: f. 9r, 87 x 85 mm
Notă generală: Miniatura este datată: "1851 iunie 26".Miniatura este semnată cu ”P”.
Notă descriptivă: Frontispiciu de mari dimensiuni, aproximativ o jumătate din pagină, cu chenar lat și simplu, în bandă. În câmpul frontispiciului este înfățișat Iisus Hristos Pantocrator, în mod voit reprezentat de o manieră aproape identică cu Dumnezeu Tatăl de la f. 5v :aceleași trăsături, mimică, gestică, veșminte și globus cruciger, doar ca că este o versiune mai tânără a acestuia, cu părul și barba de culoare castanie și hainele mai intens colorate. El poartă nimb cruciger cu inscripția ” o on”. Din nimb pornesc raze de lumină ce texturează fundalul auriu deasupra registrului norilor vălătuciți.


Titlu uniform: Rugăciuni şi molitve, Sălişte, 1847-1872
Subiect liber – cuvant cheie: Miniatură
Responsabilitate primara - autor: Pătruţ, Picu 1818-1872
Cota BAR: Ms. rom. 4912