EN

RASFOIESTE MANUSCRIS
Titlu: Psaltirea prorocului şi împăratului David, cu tâlc
Date de publicare: Ţara Românească 1764
Descriere fizică: 291 f., il., 350 x 240 mm; 21 R (220 x 150 mm)
Notă generală: Manuscrisul conţine 292 f., fila 243 bis nemarcată la numerotarea mecanică. Manuscrisul are şi o numerotaţie veche cu cifre chirilice, cu omisiuni.Text cu cerneală neagră şi roşie, în pagină cu chenar dublu, pe două coloane, cu intercoloană. Indicaţii tipiconale, tot în chenar, scrise cu roşu. La sfârşitul catismelor, textul nu este scris pe coloane, ci se termină în cul-de-lampe. Între filele 225-226 textul este scris în chenar, pe o singură coloană, cu roşu. Fila 226 este dublă; probabil copistul a omis-o la scriere şi a lipit-o după aceea. Între f. 288-291, "Nume jidoveşti de care pomeneşte D<a>vid la Psaltirea lui, tâlcuite cu istoria lor", textul scris normal.Frontispicii, unele mai simple, altele elaborate, în stilul celor realizate de popa Flor. Letrine cu cadru, în cerneală roşie, ornate cu motive vegetale.Miniatură în plină pagină reprezentându-l pe David, f. 2v (265 x 168 mm).La f. 3, frontispiciu artistic realizat, cu bogate ornamente fitomorfe şi doi lei rampanţi afrontaţi, care se sprijină pe un
Notă descriptivă: Însemnare de posesor la f. 3-7: "Această sfântă Psaltirie tâlcuită am cumpărat-o după răposarea căp<itanului> Dimitrachi de la dumn<e>aei Ecaterina, soţiia dumisali, cu patru galbeni olandezi, pentru folosul sufletului mieu şi a celor ce vor ceti cu credinţă şi cu dragoste. 1793. Ierochirix Dionisie" .

Incipit: "Fericit bărbatul carele nu au mersu în ..."; excipit: "... Alliluia, vorbă jidovească carea însemnează Laudă cătră Dumnezeu", f. 291v.


Notă privind materialul/tipul publicaţiei: Hârtie cu filigan: leu observabil la f. 1, 9, 16, 57, 58, 137, 184, 212, 278, 291 şi iniţialele A şi E sau L (?), la f. 56, 59,
Titlu uniform: Psaltire cu tâlc, Țara Românească, 1764
Subiect liber – cuvant cheie: Ortodoxie, Biblie, Vechiul Testament, Psaltire
Responsabilitate secundara: Vârnav, Dimitrache patron.
Cota BAR: Ms. rom. 1888
 
Fise:

Psaltirea prorocului şi împăratului David, cu tâlc;ilustraţie;Frontispiciu rectangular cu acvilă bicefală;
Psaltirea prorocului şi împăratului David, cu tâlc;ilustraţie;Frontispiciu poartă (Π) cu flori de acant;
Psaltirea prorocului şi împăratului David, cu tâlc;ilustraţie;Iniţială ornată A (azŭ), înscrisă în floare de acant;
Psaltirea prorocului şi împăratului David, cu tâlc;ilustrație;Regele David;
Psaltirea prorocului şi împăratului David, cu tâlc;ilustrație;Coborârea la Iad;