EN

RASFOIESTE MANUSCRIS
Titlu: Pomelnicul bisericii Gănescul, metohul Episcopiei Râmnicului, zidit de Barbu Gănescu, vel stolnic, la anul 1757
Date de publicare: Ţara Românească 1789
Descriere fizică: 20 f., il., 320 x 230 mm
Notă generală: Manuscrisul conţine 80 f. din care doar 20 sunt scrise şi numerotate. De la f. 21 până la f. 40 filele au trasate doar chenarul.Textul, în chenar, cu cerneală neagră şi roşie, cu majuscule şi scriere cursivă. Titluri şi iniţiale cu roşu; letrine ornate, în peniţă cu tuş roşu, cu motive florale.Menţiunile daniilor, în casete variate ca formă şi mărime, cu chenare trasate cu linie dublă colorată.Frontispicii (f. 1r, 6r, 6v) bogat ornamentate, în peniţă, cu tuş negru.
Notă descriptivă: Miniatură în plină pagină, 265 x 180 mm, în peniţă, cu tuş negru, reprezentându-i pe sfântul ierarh Nicolae şi pe sfântul Ioan Botezătoriul; în registrul superior al miniaturii, pe nori, Dumnezeu-Tatăl purtând o aureolă cu slovele chirilice: "O B Ţ" (posibil de la "Бог Цеваоф" sau "Бог Целитель"), f. 1v.

Manuscris fără semnătura copistului, dar scris, probabil, de Dionisie Eclisiarhul (între 1788-1791, eclesiarh la Biserica Sf. Apostoli Craiova, metohul Episcopiei Râmnicului), v. G. Ştrempel, Copişti de manuscrise româneşti ...

Însemnarea şi autograful lui Callinic Cernicanul la f. 5v: "1850 septevrie 14, s-au făcut Episcop al Râm<nicului> D. Callinic arh<imandritul> Cernichii, fiind Episcopia fără episcop den 1840, iunie 30".

Inc.: "Acest Dumnezeesc pomealnic ce să zice...", f, 1.

Exc.: "... pomenire lui şi părinţilor lui", f. 20v.


Notă privind materialul/tipul publicaţiei: Hârtie cu filigran observabil la ff. 40, 41, 43 etc. (trei semiluni de dimensiuni descrescătoare).
Titlu uniform: Pomelnicul metohului Episcopiei Râmnicului, Ţara Românească, 1789
Subiect liber – cuvant cheie: Cărţi liturgice, Pomelnic
Responsabilitate secundara: Dionisie Eclesiarhul copist
Cota BAR: Ms. rom. 2098
 
Fise:

Pomelnicul bisericii Gănescul, metohul Epioscopiei Râmnicului, zidit de Barbu Gănescu, vel stolnic, la anul 1757;ilustraţie;Frontispiciu rectangular cu doi îngeri;
Pomelnicul bisericii Gănescul, metohul Epioscopiei Râmnicului, zidit de Barbu Gănescu, vel stolnic, la anul 1757;ilustraţie;Miniatură cu doi lei tenanţi, rampanţi şi conturnaţi;
Pomelnicul bisericii Gănescul, metohul Epioscopiei Râmnicului, zidit de Barbu Gănescu, vel stolnic, la anul 1757;ilustraţie;Miniatură cu doi îngeri tenanţi, afrontaţi;
Pomelnicul bisericii Gănescul, metohul Epioscopiei Râmnicului, zidit de Barbu Gănescu, vel stolnic, la anul 1757;ilustraţie;Sfântul ierarh Nicolae și Sfântul Ioan Botezătorul;