EN

RASFOIESTE MANUSCRIS
Titlu: Pomelnicul Mănăstirii Strehaia
Date de publicare: Strehaia Mehedinți 1834
Descriere fizică: [2], 26[-65] f., il., 237 x 171 mm; 17-18, 22 R (190 x 135 mm)
Notă descriptivă: Manuscrisul are numerotare mecanică şi numerotare originală, cu cifre chirilice. Primele 2 file nu sunt numerotate, filele 22-26 şi [27-65] albe.

Pe f. 1r sunt 2 însemnări care se repetă: "Într-această carte să pomenesc numele lui Matei <Basarab> voevod care au făcut sfânta mănăstire Strihaia din sud. Şi am scris eu Răducan Rădulescu logofăt, Strihaia. Anul 1843, aprilie 1"; f. 1v - însemnarea, din 1854, a lui Teofil ierodiacon.

Text cu cerneală neagră; titluri şi iniţiale scrise cu roşu.

Frontispicii colorate, fitomorfe, (f. 2 şi 5), ilustraţii (Sfânta Troiţă, 185 x 140 mm - f. 1v şi Sfântul Nicolae, 182 x 142 mm - f. 4v - miniaturi în plină pagină; S<fântul> M<ucenic> Mina (110 x 95 mm) - f. 10, Vulturul cruciger, stema Ţării Româneşti (cu prescurtarea numelui lui A<lexandru> D<imitrie> G<hica> V<oie>v<o>d (110 x 140 mm) - f. 13v, Maica Domnului Orantă (67 x 125 mm) - f. 15v, Maica Domnului Hodighitria (195 x 150) - f. 16v, Deisis, în frontispiciu cu trei medalioane (60 x 155 mm) - f. 17, lucrate de postelnicul Barbu Coşoveanu, care semnează la f. 4v.

Inc.: "Această sfântă mănăstire Strehaia ...", f. 2.

Exc.: "... Zmarada. Ralu", f. 20.


Notă privind materialul/tipul publicaţiei: Hârtie cu filigran ("leu", observabil la f. [29]).
Titlu uniform: Pomelnicul Mănăstirii Strehaia, Mehedinţi, 1834
Subiect liber – cuvant cheie: Cărţi liturgice, Pomelnic
Responsabilitate – alt autor: Coşoveanu Barbu ilustr.
Responsabilitate secundara: Constantin logofăt pref.
Cota BAR: Ms. rom. 2148
 
Fise:

Pomelnicul Mănăstirii Strehaia;ilustrație;Sfânta Troiță;
Pomelnicul Mănăstirii Strehaia;ilustrație;Sf. Nicolae;
Pomelnicul Mănăstirii Strehaia;ilustrație;Platytera;
Pomelnicul Mănăstirii Strehaia;ilustrație;Deisis;