EN

RASFOIESTE MANUSCRIS
Titlu: Pomeanic, care să chiamă Proscomisarion, ce iaste al aceştii dumnezeeşti besearici din satul Celeiu, din judeţul Romanaţi, unde să prăznuieşte hramul făcătoriului de minuni Nicolae de la Mira Lichei<i>...
Date de publicare: Ţara Românească 1832
Descriere fizică: 124 f., il., 220 x 170 mm
Notă descriptivă: Text cu cerneală neagră şi violet şi cu creionul. Titluri şi iniţiale scrise cu roşu.

Miniatură colorată, în plină pagină, reprezentându-l pe Sf. Nicolae (177 x 133 mm), f. 7v.

F. 8r - Frontispiciu rectangular, 55/59 x 135 mm, colorat, având în mijloc un medalion circular (48 mm) cu Iisus Christos Emanuel binecuvântând. La nivelul umerilor, în stânga şi în dreapta, iniţialele "IS HS".

Text scris de mai multe mâini, una dintre ele fiind a lui Pahomie monah (semnat la f. 28v; copist al ff. 8-10r, 27v - 29v).

La ff. 1-2 scrisoarea autografă a lui Al. T. Dumitrescu adresată lui Ion Bianu, 12/25 dec. 1918, prin care donează Academiei acest Pomelnic şi un Chiriacodromion din 1748.

La ff. 3-4 însemnarea preotului V. Marinescu, com. Celeiu, Romanaţi, 21 iulie 1909, cu privire la ridicarea bisericii noi, pe locul celei vechi.

Pomelnicul preotului Vasile Marinescu, f. 5.

La f. 6r, îns. de provenienţă: "Pomenicul bisericii din satul Celeiu, jud. Romanaţi, zidită la 1832, prin osârdia preotului Radu Şapcă, întâiul ctitor al bisericii. Dăruit Academiei Române, în zile mari, după dorinţa preotului V. Marinescu din Celeiu, de la 21 iulie 1909, împlinită după moartea lui, de fostul său prieten şi oaspe Al. T. Dumitrescu, bibliotecar-ajutor al Academiei, Bucureşti, 12/25 dec. 1918."

Lipseşte mare parte din f. 79 .

Inc.: "... ce iase al aceştii...", f. 8r.

Exc.: "... Marcu", f. 123v.


Notă privind materialul/tipul publicaţiei: Hârtie de mai multe culori (alb-gălbui şi bleu), cu filigrane diverse: "Chronstadt", observabil la f. 5, "1829", observabil la f
Titlu uniform: Pomelnicul bisericii din Celeiu, Romanaţi, 1832
Subiect liber – cuvant cheie: Catehism, Pomelnic
Responsabilitate secundara: Pahomie monah copist
Cota BAR: Ms. rom. 4603
 
Fise:

Pomeanic, care să chiamă Proscomisarion, ce iaste al aceştii dumnezeeşti besearici din satul Celeiu, din judeţul Romanaţi, unde să prăznuieşte hramul făcătoriului de minuni Nicolae de la Mira Lichei<i>...;ilustrație;Sfântul Nicolae;
Pomeanic, care să chiamă Proscomisarion, ce iaste al aceştii dumnezeeşti besearici din satul Celeiu, din judeţul Romanaţi, unde să prăznuieşte hramul făcătoriului de minuni Nicolae de la Mira Lichei<i>...;ilustrație;Iisus Emanuel;