EN

RASFOIESTE MANUSCRIS
Titlu: Pomeanec al sfintei şi dumnezeeştii besearici ce să numeaşte a lui Şărban Vodă, carea mai nainte fiind de lemn acum din temelie s-au înălţat, iar de viţa acelui răposat ctitor, adecă de dumnealui pan Părvul Cantacozino vel dvornic cu zidire de piatră temeinică, după cum să veade, şi cu toată podoaba înfrumuseţându-să;în zilele prealuminatului, preaînălţatului, binecredinciosului şi de Hristos iubitoriu Domnului nostru Ioan Costandin Nicolae Voevod;purtând cârma pravoslaviei preasfinţitul Mitropolit al Ungrovlahiei chir Grigorie la anii de la mântuirea Lumii 1763, ghenar 3;
Date de publicare: Bucureşti 1763
Descriere fizică: 12 f., il., 315 x 231 mm; 18 R (186 x 125 mm)
Notă descriptivă: Text cu cerneală neagră, titluri şi iniţiale cu aur.

Miniaturi: chenarul de compoziţie arhitectonică al foii de titlu (273 x 190 mm), cu Dumnezeu-Tatăl Savaot (medalion, D 65 mm), Sfântul Disc (Masa Proscomdiei, f. 4r).

Incipit: "Predoslovie/Câţi sânt scrişi în cartea vieţii ..." (f. 2); excipit: "... şi cu tot neamul lor" (f. 12v).


Notă privind materialul/tipul publicaţiei: Hârtie cu filigran două semiluni (ff. 3, 6, 7, 10, 11).
Titlu uniform: Pomelnicul Bisericii Şerban Vodă, Bucureşti, 1763
Subiect liber – cuvant cheie: Pomelnic
Responsabilitate secundara: Flor preot ?-1770? copist ilustr.
Cota BAR: Ms. rom. 3445
 
Fise:

Pomeanec al sfintei şi dumnezeeştii besearici ce să numeaşte a lui Şărban Vodă, carea mai nainte fiind de lemn acum din temelie s-au înălţat, iar de viţa acelui răposat ctitor, adecă de dumnealui pan Părvul Cantacozino vel dvornic cu zidire de piatră temeinică, după cum să veade, şi cu toată podoaba înfrumuseţându-să;ilustrație;în zilele prealuminatului, preaînălţatului, binecredinciosului şi de Hristos iubitoriu Domnului nostru Ioan Costandin Nicolae Voevod;purtând cârma pravoslaviei preasfinţitul Mitropolit al Ungrovlahiei chir Grigorie la anii de la mântuirea Lumii 1763, ghenar 3;Portal susţinut de îngeri cu Dumnezeu Savaot;