EN

RASFOIESTE MANUSCRIS
Titlu: Pomealnicul sfintei şi dumnezeeştii mănăstiri Brâncovenii, care iaste zidită din temelie dinceput până la sfârşit de răposatul Măriia sa, bunul credincios şi iubitoriul de Hristos, domnul nostru Io Costandin Basarab voevod Brancovean, ctitorul, dându-i şi înzestrând-o cu toate cele ce i-au trebuit şi scriindu-se tot neamul măriei sale în sfântul pomealnicul acesta, ca în veaci să se pomenească.
Date de publicare: Ţara Românească 1843
Descriere fizică: 74 f., il., 375 x 230 mm; (292 x 184 mm)
Notă descriptivă: Text cu cerneală neagră şi roşie, titluri şi iniţiale cu roşu, în pagină cu chenar.

Miniaturi: Adormirea Maicii Domnului (f. 5v; 156 x 150 mm), frontispicii bandă şi viniete policrome.

Ff. 11, 16 - 26 au chenarul trasat, fără a fi completate; ff. 24 - 74r albe (la f. 74v, lista membrilor familiei lui Nicolae Poenaru, 1857).

Data copierii manuscrisului la f. 4v. Ultima completare a pomelnicului la 13 august 1859.

Incipit: "Preadosloviia sobornicului a pomealnicului acestuia / Adevărată înştiinţare, adecă învăţătură ..." (f. 1); excipit: "... Elisaveta doamna cu niamul său" (f. 14r).


Notă privind materialul/tipul publicaţiei: Hârtie de culoare alb-gălbuie şi bleu, de fabricaţie modernă (fără vărgături şi linii de apă); filigran dreptunghi.
Titlu uniform: Pomelnicul Mănăstirii Brâncoveni, Ţara Românească, 1843
Cota BAR: Ms. rom. 2076
 
Fise:

Pomealnicul sfintei şi dumnezeeştii mănăstiri Brâncovenii, care iaste zidită din temelie dinceput până la sfârşit de răposatul Măriia sa, bunul credincios şi uibitoriul de Hristos, domnul nostru Io Costandin Basarab voevod Brancovean, ctitorul, dându-i şi înzestrând-o cu toate cele ce i-au trebuit şi scriindu-se tot neamul măriei sale în sfântul pomealnicul acesta, ca în veaci să se pomenească.;ilustrație;Adormirea Fecioarei;