EN

RASFOIESTE MANUSCRIS
Titlu: Pomealnic proscomidialnic al sfintei şi dumnezăeştii m<ă>n<ă>stiri ce să numeşte Ţânţăreni, unde să cinsteşte şi să prăznuiaşte hramul sfinţilor şi marilor voevozi îngeri Mihail şi Gavriil
Date de publicare: Ţara Românească 1816
Descriere fizică: 25 f., il., 300 x 210 mm
Notă generală: Text cu cerneală neagră, scriere cursivă, în chenar. Titluri şi iniţiale cu roşu.Mici frontispicii colorate la f. 5, 7, 8, 9, 13, 18, 21, 22, 24.Miniatură în plină pagină, (234 x 156 mm), f. 2, "Sfinţii mai mari cereşti voevozi: Raf<ail>, Uri<i>l, Mih<ail>, Gav<riil>. În mijlocul lor, într-un medalion în formă de lacrimă, Iisus Christos copil, având în aureolă inscripţia "Ho ōn" (cel ce este).Manuscrisul are scrise doar 25 de f. şi conţine două numerotări: una mecanică şi una de mână. Numerotarea mecanică se încheie la f. 26 iar cea de mână la f. 104.Alte însemnări de posesor: f. 3v: N. Pretorianu, popă şi profesor, 1883, martie 2; f. 4v: tot N. Pretorianu, popă eparchist, 1881, iunie; 1886 august 31.
Notă descriptivă: Numeroase file albe: 2v, 9v, 10-12v, 15-16v, 17v, 24r-v, 25v-104.

Inc.: "Al sfintei şi Dumnezăeştii...", f. 1.

Exc.: "... şi tot neamului său", 25 f.


Notă privind materialul/tipul publicaţiei: Hârtie. Filigran: 3 pălării, tre capelli, (f. 1, 7, 14, 16) şi iniţialele "A F F" (7, 8, 15, 17).
Titlu uniform: Pomelnicul mânăstirii Ţânţăreni, Ţara Românească, 1816
Subiect liber – cuvant cheie: Cărţi liturgice, Pomelnic
Responsabilitate secundara: Dionisie Eclesiarhul copist
Cota BAR: Ms. rom. 2109
 
Fise:

Pomealnic proscomidialnic al sfintei şi dumnezăeştii m<ă>n<ă>stiri ce să numeşte Ţânţăreni, unde să cinsteşte şi să prăznuiaşte hramul sfinţilor şi marilor voevozi îngeri Mihail şi Gavriil;ilustrație;"Sfinţii mai mari cereşti voevozi: Raf<ail>, Uri<i>l, Mih<ail>, Gav<riil>";