EN

RASFOIESTE MANUSCRIS
Titlu: Pomealnic ctitoresc proscomidalnic a sfintei şi dumnezăeştii beserici din satul Zăvidenii, judeţul Vălcii
Date de publicare: Ţara Românească 1815
Descriere fizică: 28 f., il., 340 x 230 mm
Notă descriptivă: Text cu cerneală neagră şi roşie. Titluri şi iniţiale cu roşu. Frontispicii colorate la f. 5, 7, 8, 9, 11 etc.

Miniaturi colorate, în plină pagină; la f. 1: "Sfinţii împăraţi Costantin şi Elena", cu Iisus Christos binecuvântând, reprezentat în registrul superior al miniaturii, 265 x 177 mm; la f. 2v: S<f.> Muce<nic> Mina şi S<f.> Ierarh Nicolae, cu Dumnezeu-Tatăl binecuvântând, în registrul superior al miniaturii (cu inscripţia: "Hō Theos Savaot"), 260 x 175 mm; f. 3: Sf<â>ntul preacuviosul Antonie cel Mare, ţinând in mână un rulou desfăşurat cu textul: "Văzut-am cursele diavolului întinse preste toată faţa pământului", 254 x 164 mm.

Manuscrisul are o numerotaţie veche cu cifre arabe, cu omisiuni, pe lângă cea mecanică. Fila 24 este ruptă în partea inferioară.

Între f. 16v-24 este intercalată o "Cazanie la 6 zile ale lui dechemvrie, pentru viiaţa sfântului şi făcătorului de minuni Niculae". Text scris de altă mână.

Inc.: "A sfintei şi Dumnezăeştii beserici...", f. 4.

Exc.: "... Ilinca, Dumitra", f. 28.


Notă privind materialul/tipul publicaţiei: Hârtie cu filigran, pasăre deasupra iniţialelor "CLC", observabil la f. 11 şi leu având deasupra cuvântul "LIMON", f. 12.
Titlu uniform: Pomelnicul bisericii din Zăvideni, Vâlcea, 1815
Subiect denumire geografica:
Subiect liber – cuvant cheie: Cărţi liturgice, Pomelnic
Responsabilitate secundara: Caluda Constantinovici ginerele lui Antonie medelnicer, ctitorul Bis. din Zăvideni patron.
Cota BAR: Ms. rom. 5720
 
Fise:

Pomealnic ctitoresc proscomidalnic a sfintei şi dumnezăeştii beserici din satul Zăvidenii, judeţul Vălcii;ilustrație;Sfântul ierarh Nicolae;Sfântul Mina;Dumnezeu Sabaot;