EN

RASFOIESTE MANUSCRIS
Titlu: Miscelaneu;Samoil, ci am fost dascăl la Hârşoviţa, schitul lui Ştefan şetrarul Cărăcaş ...;
Date de publicare: Hârşoviţa 1778
Descriere fizică: 266 f., il., 294 x 200 mm; 25-31 R (255, 265 x 160 mm)
Notă generală: Datat 7287.
Notă descriptivă: Text cu cerneală neagră, titluri şi iniţiale cu roşu.

Miniaturi în plină pagină, foarte frumos colorate: S<fân>tul Constantin împărat întâi creştin (f. 15v); Co<n>stantin <şi> S<fân>ta Elena ţariţa ţinând în mînă crucea lui Iisus Hristos. Deasupra crucii, în mijlocul a doi norişori, imaginea lui Iisus binecuvântând (f. 17v); Mihail împărat al Rusâiei bun (f. 57v); Împăratu<l> Vasăle machidon (f. 64v); Leon împărat<ul> cel înţăleptu (f. 72v); Mavrichii împărat (f. 83v); C<r>onograf, Tă<i>ere<a> capului lui Mavrikie celui bun şi scump şi al împărătesei lui şi al coconilor lui, când au pus tiranul împărat Foca ţeletul său şi i-au tăiet (f. 88v); Împăratul Foca cel tiran (f. 89rv); Dascălul întreabă pe ucenic şi ucenicul răspunde (f. 107v); într-un chenar dreptunghiular, imitând tripticul, imaginea Fecioarei Maria, a lui Iisus Hristos şi a Sfântului Ioan (f. 111); Spunirea unii videnii a cuviosului părintelui nostru Macrin (f. 114); Melhisădec şi Avraam (f. 118v); feciorii de împărat, de boieri, de negustori, de plugari (f. 125); Maleh, Tarasi jidovul, Lefterie filosoful. Fost-au biruit Tarasie de Le<f>therii pentru lege (f. 137v); S<fân>tul Vasile cel Nou şi un ucenic scriind: "Viiaţa şi petrecerile cuviosului părintelui (f. 140v); Fecioara Maria, ţinându-l în braţe pe Pruncul Iisus Hristos, pe cornul Lunii; sub imagine următorul mesaj: "tuturor scârbiţilor bucurie şi asupriţilor" (f. 193v).

Miniaturi în frontispicii, chenare dreptunghiulare sau intercalate în text: Ruben şi soţia sa, Cyborea, părinţii lui Iuda (f. 94v, 130 x 135 mm); Deisis (f. 111r, 35 x 175 mm) ; Înger şi Sf. Macarie (f. 114r, 60 x 165 mm); Sf. Macarie şi Îngerul (f. 114v, 44 x 67 mm); Înger şi călugăr ( f. 249r , 157 x 200 mm); "Casăle lui David vale lui Asaf (?)"(f. 249r , 55 x 200 mm).

Desenele sunt lucrate cu stângăcie şi deseori neterminate.

Frontispicii, iniţiale ornate, viniete, în peniţă, executate în aceeaşi manieră şi ele nefinalizate sau neretuşate.

Pe f. lim. ant. o însemnare a lui Gr. Creţu despre provenienţa cărţii şi un curpins al lucrărilor miscelaneului.

Inc.: "Împărăţindu la Erusalim marilea împărat şi proroc David...", f. 1.

Exc.: "... scrie păcă<tos>ule la uşile şi la păr<ă>ţii cas<e>i tale", f. 266v.


Notă privind materialul/tipul publicaţiei: Hârtie cu filigran: tre capelli: f. 4, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 18, 44, 65, 70, 81, 121, 124; iniţialele P şi S la f. 260, 264; o fl
Titlu uniform: Miscelaneu, Ţara Românească, 1778
Subiect denumire geografica:
Subiect liber – cuvant cheie: Miscelaneu
Responsabilitate secundara: Samoil dascăl copist
Cota BAR: Ms. rom. 1264
 
Fise:

Miscelaneu;ilustraţie;Fugind Mavrichie împărat au stătut împărat Foca muncitoriul (f. 90);
Miscelaneu;ilustrație;Samoil, ci am fost dascăl la Hârşoviţa, schitul lui Ştefan şetrarul Cărăcaş ...;Hodighitria;
Miscelaneu;ilustrație;Samoil, ci am fost dascăl la Hârşoviţa, schitul lui Ştefan şetrarul Cărăcaş ...;Deisis;