EN

RASFOIESTE MANUSCRIS
Titlu: Miscelaneu teologic
Date de publicare: Mănăstirea Bistriţa (Vâlcea) 1832
Descriere fizică: 67 f., il., 237 x 190 mm
Notă generală: 5 ff. nenumerotate la începutul manuscrisului şi 5 ff. la sfârşit.Manuscrisul conţine numeroase file albe: 7v, 8r, 12v, 14r, 15, 18r, 19r, 20r, 21r, 22r, 23r, 24r, 25r, 26r, 27r, 28r, 29r, 30r, 31r, 32, 33r, 34r, 35r, 36r, 37r, 37 bis r, 38 bis r, 41r, 42r, 44r, 45-58, 59r. Între ff. 37-39 au fost sărite la numerotare 2 file, numerotate apoi cu creionul 37 bis şi 38 bis.
Notă descriptivă: Text cu cerneală neagră. Titluri şi iniţiale cu roşu.

Miniaturi colorate (executate de Pahomie, care este şi copistul manuscrisului): miniatură în plină pagină, reprezentând Schimbarea la faţă a D<o>mnului nostru IS HS şi încadrat de pro<ro>cul Ilie, în stânga, şi de pro<ro>cul Moise, în dreapta (f. 1v); Iisus Christos Emanuel (47 x 160 mm, medalion în frontispiciu, f. 2); Fecioara Maria Îndrumătoare - Hodighitria (f. 8v); Iisus Christos Pantocrator (63 x 130 mm, frontispiciu fara chenar, f. 9r); Stema Ţării Româneşti - vulturul cu cruce în cioc - în frontispiciu (f. 11v); Mitră (medalion în frontispiciu, f. 13); Învierea Domnului (80 x 135 mm, frontispiciu, f. 14v); Soborul sf<inţilor> îngeri (86/95 x 143 mm, frontispiciu, f. 16v, 17v); Fecioara Maria Îndrumătoare - Hodighitria, 73 x 90 mm (f. 18v); 28 de reprezentări are unor îngeri poziţionaţi ca frontispiciu, f. 19v - 44v, 75 x 140 mm).

Un frumos palindrom (vinietă de formă rombică realizată prin repetarea numelui "Pahomie", formând acrostihuri), cu imaginea unei flori stilizate în vârf (f. 2v).

Inc.: "Care iaste al aceştii...", f. 1.

Exc.: "Şi in vecii vecilor amin", f. 67v.


Notă privind materialul/tipul publicaţiei: Hârtie cu filigran observabil la f. 42: "Nr. 2" şi "1830" la f. 44.
Titlu uniform: Miscelaneu teologic, Măn. Bistriţa, Vâlcea, 1832
Subiect liber – cuvant cheie: Cărţi liturgice, Pomelnic
Responsabilitate – alt autor: Pahomie monah ilustr.
Responsabilitate secundara: Pahomie monah, Măn. Bistriţa ilustr.
Cota BAR: Ms. rom. 2293
 
Fise:

Miscelaneu teologic;Pomeanic, ce să zice Proscomisarion, care iaste al aceştii dumnezeeşti besearici din Cacova din judeţul Vâlcii;
Miscelaneu teologic;Tâlcul dumnezeeştii Liturghii ce s-au arătat limbilor păgâne din dumnezeiasca strălucire pre cum scrie Baroniuşi, la anii de la HS 1009;