EN

RASFOIESTE MANUSCRIS
Titlu: Miscelaneu religios şi de învăţături creştine;Popa Savva Popovici;
Date de publicare: Răşinari 1781
Descriere fizică: 437 f., il., 237 x 190 mm; 20 R (155 x 135 mm)
Notă generală: Scriere cursivă de aceeaşi mână.Text cu cerneală neagră. Titluri, colontitluri şi iniţiale cu roşu.Miniaturi în culori, artistic realizate, tot de popa Sava, care şi semnează la f. 159v, 394v. La f. 4v (Portretul lui Neagoe Basarab, în plină pagină), 124v (170 x 140 mm: Roata vieţii, roata dreptăţii, miniatură reprezentând creaţia şi mişcarea, titlul: Pilda Lumii, miru-mă la ce am ajuns. Ştiu să mă înnalţ, oh, vai, <în> ce am ajuns a întra), f. 159v (Theodosie, fiiul lui Neagoe voevod, miniatură în plină pagină), f. 181v (180 x 110 mm: Theodosie, fiul lui Neagoe, ţinând în mână o carte, probabil cea cu învăţăturile tatălui său), f. 325v (miniatură asemănătoare cu cea de la f. 124v, 170 x 130 mm, având culori mai vii, dar cu acelaşi text), f. 363v (140 x 110 mm: Fecioara Maria ţinând în braţe pe Iisus Christos, în vârful unei flori cu zece petale de diferite culori), f. 394v (Sfântul Nicolae, 160 x 130 mm, ţinând în mână o evanghelie cu textul: "Stă I. S. la loc şes şi mulţimea ...")Frontispicii în peniţă cu t
Notă privind materialul/tipul publicaţiei: Hârtie cu filigran: iniţialele C&IHonic f. lim ant, f. 1, 435, 437 şi blazon cu coroană la f. 4, 5, 108, 232, 378, 434, 436.
Titlu uniform: Miscelaneu, Răşinari, 1781
Subiect liber – cuvant cheie: Cărţi liturgice, Liturghie, Cazanie, Vieţi de sfinţi, Cărţi populare, Cărţi de învăţătură creştină
Responsabilitate – alt autor: Popovici, Sava preot ilustr.
Responsabilitate secundara: Popovici, Sava preot ilustr.
Cota BAR: Ms. rom. 3572
 
Fise:

Miscelaneu;Începutul învăţăturilor bunului credincios Io Neagoe voevod, Ţării U<n>grovlahii;
Miscelaneu;Carte de învăţătură care se chiamă Albină, scoasă din capetele cărţii cei de învăţătură a Domnului nostru IS HS şi a sfinţilor apostoli, proroci, ierarhi şi ale cuvioşilor părinţi care întâi să înceape. Pentru pilda marelui post;
Miscelaneu;Cazanie pentru viaţa sfântului Nicolae, arhiepiscopul de la Mira Lichiei, pentru facerile lui de minuni şi pentru îngroparea cinstitului trup, la dechemvrie 6 zile;
Miscelaneu religios şi de învăţături creştine;ilustrație;Fecioara Maria Panakranta;Popa Savva Popovici;
Miscelaneu religios şi de învăţături creştine;ilustrație;Fecioara Maria Panakranta;Popa Savva Popovici;