EN

Titlu: Miscelaneu religios
Date de publicare: Bucureşti 1805
Descriere fizică: 129 f., il., 330 x 230 mm; 29 R (265 x 180 mm)
Notă descriptivă: Text cu cerneală neagră şi roşie, titluri şi colontitlu cu roşu; frontispicii, viniete, iniţiale ornate.

Miniaturi, cu tuş negru şi roşu, în peniţă şi acuarelă: Învierea lui Iisus (f. 6v), Încredinţarea Tomii (f. 7), Fecioara Maria Odigitria (f. 9r), Sf. Ioan Botezătorul (Predtecea, f. 74v), Sf. Vasile cel Nou (f. 79), Vedenia Sf. Grigore (f. 98), Crucea Răstignirii (avându-l deasupra pe Iisus în slavă, binecuvântând cu ambele mâini, f. 119v), Sf. Nicolae încadrat de Iisus şi de Fecioara Maria (f. 120r), Sf. Nicolae (f. 125r).

Numerotaţia originală, cu cifre arabe, nu concordă cu numerotaţia mecanică ulterioară (f. 1, originală, este f. 9, cu notaţia mecanică); ultima filă în numerotaţia originală - fila 111 - este fila 119, în numerotarea mecanică.

La f. 119v, rugămintea copistului către cititori pentru iertarea greşelilor, datată şi semnată cu cerneală roşie: "Ierei Stan ot Izvoru", 1805.

Fost ms. Gaster 7.


Notă privind materialul/tipul publicaţiei: Hârtie cu filigran leu (ff. 3, 4, 8, 11, 12 bis, 15, 16, 26, 33, 61, 89, 97, 98, 113, 123), iniţialele "G F / F A", pe două rând
Titlu uniform: Miscelaneu religios, Ţara Românească, Bucureşti, 1805
Subiect liber – cuvant cheie: Biblie, Noul Testament, Morală creştină, Literatură liturgică, Acatist, Paraclis
Responsabilitate secundara: Simeon logofăt corect.
Cota BAR: Ms. rom. 1068
 
Fise:

Miscelaneu religios;Cinstitul al treilea paraclis către preasfânta Născătoare de Dumnezeu şi pururea Fecioară Mariia ce să cântă la toată scârba sufletului la vreme de nevoe, foarte folositor la toţi pravoslavnicii creştini;
Miscelaneu religios;Ek to kata Iōannē hagiou Evangeliou;
Miscelaneu religios;Amartolon Sotiriia adecă Mântuirea păcătoşilor;
[Miscelaneu religios];Viiaţa şi petrecerea şi spunerea minunilor a preacuviosului părintelui nostru Vasilie cel Nou scrise de Grigorie ucenicul lui, cuvinte foarte de folos la cei ce vor ceti;
[Miscelaneu religios];Vederea înfricoş<at>ului judeţu ce au văzut sfântul Grigorie monahu<l> alixăndrean.;
Miscelaneu religios;Acathistu<l> Sfântului ierarhului Nicolae;