EN

RASFOIESTE MANUSCRIS
Titlu: Miscelaneu religios
Date de publicare: Transilvania 1831
Descriere fizică: 133 f., il., 257 x 195 mm; 19 - 25 R (210/230 x 145/155 mm)
Notă descriptivă: Text cu cerneală neagră şi roşie, cu caractere de mai multe dimensiuni.

Miniaturi în peniţă şi laviu cu tuş negru: Învierea lui Christos, cu două legende "Învierea lui Hs" şi Înălţarea la ceri" (f. 1v, 208 x 163 mm); Iisus Christos ţinând în mâna dreaptă crucea" (medalion, dim. 52 x 60 mm, în frontispiciu, 52 x 158 mm f. 21); Răstignirea (medalion, dim. 72 x 84 mm, în frontispiciu, 69/75 x 154 mm, f. 36); Iisus Christos binecuvântând cu braţele deschise (medalion susţinut de doi îngeri, dim. 71 x 65 mm, frontispiciu, 90 x 160 mm, f. 66); Iisus Christos Mare Arhiereu (ţinând în mâna dreaptă o carte deschisă, cu textul "Neîncetat vă rugaţi!"; sub miniatură, legenda "D<oa>mne Is<us>e H<ristoa>se, păzeaşte turma Ta la Împărăţia Ta cea cerească.", 179 x 160 mm, f. 112), o altă reprezentare a aceleiaşi teme, cu titlul "Marele Arhiereu Is Hs" şi "Marele Arhiereu Hs Împăratul, 208 x 162 mm, la f. 125v (pe filele cărţii deschise, textul din Matei, 11, 28: "Veniţi toţi cei însărcinaţi şi osteniţi ..."); Iisus, Maria şi Iosif, cu legenda scrisă în alfabet latin ("Iesus, Maria, Iosif") şi chirilic ("Is. şi Mariia şi Iosif"), semnată şi datată "Mâna lui Steţel Condrat. 1831, avgust 10"), f. 131, 178 x 160 mm; Fecioara Maria dulce alinătoare, datată 1831, cu legendele "M<ētē>r Th<eou> / Th<eoto>kou", "Is Hs" şi, cu alfabet latin, în limba latină "Virgo Maria Beata" (f. 131v, 206 x 155 mm);

numeroase frontispicii, majoritatea rectangulare, în peniţă cu tuş negru, unele colorate în acuarelă, cu ocru şi vermillon.

Incipit: "Sâmbătă seara la vecernie devreame zice preotul ..." (f. 2r); excipit: " ... şi vor proroci ficior<i> voştri şi fetile voastre ..." (f. 133r).


Notă privind materialul/tipul publicaţiei: Hârtie cu filigran "<nume> 1825" (ff. 2, 3 ).
Titlu uniform: Miscelaneu religios, Transilvania, 1831
Subiect liber – cuvant cheie: Cărţi liturgice, Cărţi de ceremonial, Octoih, Cântări bisericeşti, Teologie domatică, Omilie
Responsabilitate secundara: Ştenţel, Condrat copist, ilustr.
Cota BAR: Ms. rom. 3328
 
Fise:

Miscelaneu religios;ilustrație;Fecioara Maria Glykofilousa;