EN

RASFOIESTE MANUSCRIS
Titlu: Miscelaneu religios
Date de publicare: Schitul Mare, Galiţia 1731 - 1733
Descriere fizică: [312] f., il., 190 x 145 mm; 16 - 18 R
Notă descriptivă: Text cu cerneală neagră, roşie şi verde, titluri şi iniţiale ornate cu roşu şi verde, frontispicii miniate.

Semiuncială cu elemente de cursivă, slavă de redacţie rusă.

Miniaturi în peniţă şi laviu şi gravuri aplicate: Crucea lui Iisus (f. [3v]), Stareţul Iov de la Poceaev (gravură lipită, f. [9v]), Fecioara Maria pe cornul lunii, 161 x 118 mm (cu inscripţia slavonă "D<e>va Bo<gorodni>ca" - Fecioara Născătoare de Dumnezeu, f. [29]v), Fecioara Maria cu Pruncul Iisus, 52 x 34 mm, (gravură lipită, f. [34]), Regele David, 155 x 106 mm (cu inscripţia slavonă "C<a>rŭ David" , f. [34v]),

Iisus Christos binecuvântând şi Fecioara Maria Orantă în frontispiciu casetat, 128 x 30 mm (f. 36v), Sf. Ioan Damaschin, 142 x 108 mm (f. 50v), Fecioara Maria îndrumătoare, în medalion (diam. ext. 46 mm) încadrat în frontispiciu, 44 x 101 mm (f. 51), Iisus Christos Mare Arhiereu cu Sf. Vasile cel Mare şi Ioan Gură-de-Aur, la Masa Proscomidiei, 95 x 75 mm / 155 x 121 mm (cu inscripţia "Tvorite v moe Bogo", f. 84v), Sfânta Mahramă, 150 x 112 mm (f. 93v, semnată "Amvrosi"), Închinarea magilor, 40 x 60 mm, în frontispiciu, 40 x 112 mm (f. 156), Intrarea în Ierusalim, semnată "Amvros<i>", 101 x 75 mm, 162 x 122 mm (f. 192v),

Iisus Christos, Stăpânul Lumii, în frontispiciu, 112 x 37 mm (f. 193), Răstignirea, semnată "Amvros<i>", 142 x 114 mm (f. 218v), Cupa Împărtăşaniei (diam. 48 mm), în frontispiciu, 120 x 43 mm (f. 219), Închinarea magilor, 151 x 124 mm (f. 226v), Botezul Domnului, 176 x 139 mm (f. 235v), Fecioara Maria Dulce Alinătoare, de la Poceaev, 152 x 104 mm (gravură, f. 244v), Coborârea de pe Cruce (Pieta), 148 x 111 mm (f. 259v), Punerea în mormânt, în frontispiciu, 41 x 105 mm (f. 260), Învierea, 141 x 106 mm (cu inscripţia slavonă "Voskr<ese>nie H<rist>vo", f. 291v); Învierea, medalion (diam 42 mm) în frontispiciu, 110 x 48 mm (f. 292r).

File şi caiete fără numerotare originală.

Incipit: "Podobaetŭ vĕdati osemŭ, Jako ... (f. 1); excipit: "Kŭ razumu svĕta božistvennago" (f. 310v).


Notă privind materialul/tipul publicaţiei: Hârtie cu filigran foarte greu observabil (înspre cotor), ff. 63 - 74, 115 - 116 etc.
Titlu uniform: Miscelaneu religios, Schitul Mare, Galiţia, 1731-1733
Subiect liber – cuvant cheie: Cărţi liturgice, Muzică liturgică
Responsabilitate secundara: Amvrosi il.
Cota BAR: Ms. sl. 525
 
Fise:

Miscelaneu religios;ilustraţie;Irmoloi Sirĕči gimnoslov ...;Vinietă cu motivul vasului cu flori;
Miscelaneu religios;ilustraţie;Stihi ih že poe<m> na kolivě;Crucea lui Christos;
Miscelaneu religios;ilustrație;Coborărea la Iad;
Miscelaneu religios;ilustrație;Închinarea Magilor;
Miscelaneu religios;ilustrație;Închinarea Magilor;
Miscelaneu religios;ilustrație;Sfântul Ioan Damaschin;