EN

RASFOIESTE MANUSCRIS
Titlu: Miscelaneu
Date de publicare: Ţara Românească 1780
Descriere fizică: 250[-251] f., il., 205 x 155 mm; 21-24 R (165 x 120 mm)
Notă descriptivă: Manuscrisul conţine 251 f. Filele 14, 24, 34, 44 omise la numerotarea mecanică. Fila 197 cu numeroatare dublă. Manuscrisul are şi o numerotare cu cifre arabe, cu lipsuri, şi începe cu f. 39-293.

Scriere cursivă, de aceeaşi mână, text cu cerneală neagră şi roşie.

Iniţiale ornate şi titluri cu roşu. Frontispicii în peniţă cu roşu şi negru.

Miniaturi artistic colorate: S<fâ>nt<ul> I<o>an Colibaşul, 150 x 100 mm. Fila este ruptă în dreptul feţei şi a prenumelui sfântului - f. 110v; Fecioara Maria Îndrumătoare - Hodighitria, 163 x 115 mm - f. 158v; Imaginea Fecioarei Maria, pe globul pământesc, străjuită de 2 îngeri, sus în colţuri, şi lateral de 2 arhangheli pe nor, probabil Mihail şi Gavriil, ţinând in mâna dreaptă un crin, iar cu mâna stângă arătând spre un potir din care iese Iisus. Pare a fi o imagine cu trei reprezentări: Toiagul tainic, Doamna (Stăpâna) Lumii şi Izvorul Vieţii - f. 225v.

File albe sau cu însemnări, fără importanţă: f. 83v, 84, 152v, 153-154v.

Însemnare la f. 31v: "Această carte fiindu-mi rămasă de la răposatul taică-meu dumnealui biv 3 Luca Poenaru, care spre a fi ştiut o adeverez şi eu cu iscălitura. D. C. Poenaru, 1841, avgust 30".

La f. 41v următoarea însemnare: "Această carte s-au legat la leat 1782, fevruarie 2".

Însemnare autografă a lui Gr. Creţu: "Următoarele 3 învăţături: de trufie, dragoste, milostenie, deşi zice că-s traduse din greceşte de Filotheiu poate acela ce pre la 1700 traduse şi tipări o asemenea carte la Sneagov; totuşi nu se găsesc în exemplarele mele tipărite la Iaşi în 1823, după ediţia I de la Sneagov. Din a 2 şi 3-a se află doară titlurile, redacţiunea şi cuprinsul, cu totul alta", f. 84v.

La f. 154v însemnarea lui Gr. Creţu, 1885, aprilie, referitoare la "Minunile Maicei Domnului s-au tradus şi tipărit la Râmnic în 1820, apoi s-au tipărit la 1839 în Braşov şi la 1852 în bucureşti. Am mai văzut exemplare tipărite şi la monastirea Neamţului".

Inc.: " În locul lui pe un filosof ...", f. 1.

Exc.: "... şi de vreme", f. 251v


Notă privind materialul/tipul publicaţiei: Hârtie cu filigran: blazon cu coroană la ff. 167, 247, 248.
Titlu uniform: Miscelaneu, Ţara Românească, 1780
Subiect liber – cuvant cheie: Literatură religioasă, Hagiografie
Responsabilitate primara - autor: Agápios Monachos 1580-1657?
Responsabilitate secundara: Răducanu logofăt copist
Cota BAR: Ms. rom. 1414
 
Fise:

Miscelaneu;Ioan Calivitul ce să chiamă Colibă. Averea şi truda lui a părintelui Ioan Calivit;
Miscelaneu;Scară de minunile Preasfintii Născătoarii de Dumnezeu;