EN

RASFOIESTE MANUSCRIS
Titlu: Minei prescurtat
Date de publicare: Transilvania 1704-1714
Descriere fizică: 165 f., il., 310 x 195 mm; 31 R (225 x 140 mm)
Notă generală: Text, cu cerneală neagră, pe două coloane, în chenar dublu.Titluri şi iniţiale scrise cu roşu. Cerneala neagră a devenit acidă şi, pe alocuri, a pătruns hârtia, îngreunând urmărirea textului. Cerneala roşie uşor decolorată.Scrisul copistului imită tiparul.F. 1 a manuscrisului este o scrisoare a lui V. Mangra cu lămuriri asuspra acestui minei; unde a fost folosit şi de cine a fost copiat. Informaţia se regăseşte în manuscris, în slavonă, la f. 128v, numerotare mecanică, sau 136v numerotare chirilică şi a fost tradusă, cf. V. Mangra, de Sbiera.Miniatură în plină pagină, 205 x 150 mm, la f. 2 - Răstignirea, în tuş negru şi roşu, într-un arc în plin cintru, cu inscripţia în slavonă (din Canonul Învierii şi Utrenia din Duminici): "Raspetiju bo pretrĩ pĕvĩ i sŭmrĩtiju sŭmrĩtĩ razdruši" (Răstignire răbdând pentru noi cu moartea pe moarte a stricat); pe extradosul arcului, în ecoansonul din stânga, Soarele, în cel din dreapta, Luna, iar în partea centrală, stelele. Deasupra crucii, inscripţia în slavonă "Царь славы"
Notă descriptivă: Inc.: Să ne deprindem rugăciunile...", f. 3.

Exc.: "... de Dumnezeu m<i>l<os>tive curăţeaşte greşealele noastre (stih) miluiaşte", f. 165v.


Notă privind materialul/tipul publicaţiei: Hârtie, cu file îngălbenite, cu mai multe tipuri de filigran greu observabile din cauza cernelii care a pătruns hârtia (Iniţiala
Titlu uniform: Minei prescurtat, Transilvania, 1704-1714
Subiect liber – cuvant cheie: Ortodoxie, Cărţi liturgice, Cărţi de rugăciuni, Mineie
Responsabilitate secundara: Daniil copist
Cota BAR: Ms. rom. 942
 
Fise:

Minei prescurtat;ilustrație;Iisus Hristos și Sfântul Duh;