EN

RASFOIESTE MANUSCRIS
Titlu: Liturghier
Date de publicare: Ţara Românească 1653-1654
Descriere fizică: 138 f., il., 285 x 200 mm; 16 - 17 R (195 x 125 mm)
Notă descriptivă: Text cu cerneală neagră şi roşie, titluri cu aur, colontitluri cu roşu.

Numeroase iniţiale ornate, cu culori şi aur.

Miniaturi şi frontispicii cu portrete de sfinţi în medalion: Deisis (60 x 100 mm), Portretele lui Matei Basarab şi al Elenei Doamna, 126 x 100 mm, dimensiunea totală, inclusiv chenarul: 213 x 127 mm (f. 1v), cu inscripţiile: "Io Mathei Voevod milostiju Božiju Gospodarì vŭsei zemli Ungrovlahiiskoe" (Io Matei voievod din mila lui Dumnezeu domn a toată ţara Ungrovlahiei) şi "Gospožda Elena milostiju Božiju načelnica Ungrovlahiiskaa" (Doamna Elena din mila lui Dumnezeu cârmuitoare a Ungrovlahiei); Sf. Apostol Iacob (f. 2r, 116 x 150 mm), Sf. Disc (f. 9v, 119 x 122 mm), Sf. Ştefan (18v, 71 x 122 mm), Sf. Ioan Zlatoust (Hrisostomul, f. 20r, 126 x 147 mm), Răstignirea (f. 66r, 87 x 151 mm), Bunavestire (f. 69r, Sf. Arh. Gabriel, 30 x 15 mm, Fecioara Maria, 29 x 10 mm); Sf. Vasile cel Mare (f. 71r, 118 x 153 mm), Cupa Împărtăşaniei (f. 107v, 78 x 130 mm), Sf. Arhanghel, posibil Mihail sau Iisus reprezentat ca arhanghel (f. 108v, 103 x 86 mm; cu chenar şi inscripţie, 231 x 121 mm), Sf. Grigorie Dialogul (Dvoeslov, f. 109r, 121 x 151 mm), Masa Proscomidiei (f. 131r, 74 x 125 mm).

Portretele de sfinţi sunt realizate în medalion în stilul lui Ioan din Cratova (Evangheliar slavon, 1583, MNAR, ms. sl. 11).

Manuscrisul este alcătuit din 18 caiete numerotate, din care caietul 2 ternion, caietul 18 binion, celelalte quaternion.

Incipit: "Ustav božestvnūe isštenūe službū po obūčaju S<vĕ>t<a>go Ap<o>s<to>la Iakova brat B<o>žia (f. 2); excipit: "...nūnja i prisno i vŭ vĕkū vĕkom aminì."


Notă privind materialul/tipul publicaţiei: Hârtie cu filigran trei semiluni (f. 18, 25, 31, 33, 50, 55, 67, 77, 80, 95, 125 ş.a.) şi contramarcă? treflă (ff. 13, 19, 21, 2
Titlu uniform: Liturghier, Ţara Românească, 1653-1654
Subiect liber – cuvant cheie: Cărţi liturgice, Liturghier
Responsabilitate secundara: Radu grămătic copist, miniaturist
Cota BAR: Ms. sl. 651
 
Fise:

Liturghier;ilustraţie;Vinietă;
Liturghier;ilustraţie;Iniţiala chirilică ornată "B" (buki);
Liturghier;ilustraţie;Iniţiala chirilică ornată "B" (buki);
Liturghier;ilustraţie;Iniţiala chirilică ornată "S" (slovo);
Liturghier;Deisis, Portretele lui Matei Basarab şi al Elenei Doamna;
Liturghier;Sfântul Apostol Iacob-ruda Domnului;