EN

RASFOIESTE MANUSCRIS
Titlu: Leatopiseţ ce să zice cartea împăraţilor, scoasă de pe grecie pre limbă rumânească, de înţeles şi spun istorii foarte frumoase, alease din Biblie începând de pă la începutul lumii, câţi împăraţi izdrailteni au fost şi apoi împăraţii eleneşti şi greceşti şi cei turceşti, tot pre anume spune care cum au împărţit şi ce războaie au bătut
Date de publicare: Ţara Românească 1757
Descriere fizică: [549] f., il., 310 x 204 mm; 28 R (267 x 193 mm)
Notă descriptivă: Text cu cerneală neagră şi roşie.

Numeroase miniaturi în peniţă cu tuş negru şi acuarelă: pagina de titlu tip poartă (neterminată, în peniţă şi laviu), Dumnezeu-tatăl (f. 4v, 107 x 170 mm), Cum au căzut Luceafărul din cer (f. 7), Cum au făcut Dumnezeu pre om (f. 8v, 88 x 164 mm), Cain ucise pre frate-său Avel (f. 10v), Turnul Babel (f. 16r), Sampson <sic> Tarele, Prorocul Iesei pomăzuiaşte pe David (f. 63v), David împărat şi proroc (f. 65v, 252 x 159 mm), Solomon proroc şi împărat (f. 71v), Împăratul Iosafat feciorul lui Asa împărat (f. 85v), Împăraţiia lui Io<a>than (f. 89r), Împărăţiia Manasi<i>i (f. 94r), Împărăţiia lui Iosie (f. 95r), Navăhodosor <sic> şi Iehonie împărat (f. 99v), Darie împărat, Istir <sic> şi Mardoh (f. 109v), Împărăţiia lui Potolomei <sic> (f. 120v),

Dioclitiian şi Maximiian (157v), Marele Costandin împărat (f. 162v), Ioalentian împărat (f. 199), Theodosie împărat (f. 205r), Împărăţiia lui Theodosie cel Mic (f. 218v), Foca Tiranul (f. 256v), Eraclie împărat (f. 260v), Costandin Pogonat (f. 272r), Iustinian cel însemat la nas (f. 274v), Theodosie (f. 281r), Leon împărat Isavrul (f. 282r), Costandin Copronim, feciorul lui Leon (f. 297v), Leon, feciorul lui Costandin Copronim (f. 304v), Costandin, feciorul lui Copronim şi maica sa Irina (f. 305v), Nichifor împărat (f. 312v), Leon armeniian cel Rău (f. 315r),

Mihail cel Fălcav (f. 321), Theofil, feciorul lui Mihail (f. 324r), Mihail, feciorul lui Theofil (f. 332r), Vasilie Machidon cel Bun (f. 347v), Leon prea mândru, feciorul lui Vasilie Machidon (f. 358r), Costandin, feciorul lui Leon (f. 373v), Vasilie şi Costandin, feciorii lui Roman, împreună cu mama lor Theofana (f. 375v, 380v), Roman Arghirapul şi împărăteasa lui Zoiia (f. 385r), Mihail Catalactul şi fratele sau Ioan (f. 388v), Alexie Comninul (f. 400r), Duca Morţuflu (Mourtzouphlos) împărat (f. 402v),

Împăratul Costandin şi sultanul Mehmet (f. 421r), Sultanul Paezet (Baiazid), f. 440r, Sultanul Selim (f. 446v), Sultanul Suliman (f. 454r), Sultanul Selim (f. 458v), Sultanul Murat (f. 466r), Sultanul Mehmet (f. 466v), Sultanul Murat (f. 467v),

Costandin cel Mare şi Silvestru, papa de Râm (neterminată, schiţa în creion şi peniţă), f. 468v, Primul Săbor al lumii (f. 477v);

frontispicii: ff. 5r, 50r, 66r; letrine (ff. 163r, 374v, 421r, 485r); viniete (ff. 120r, 123v, 367v).

Numeroase spaţii lăsate libere pentru executarea miniaturilor; unele miniaturi sunt neterminate, fiind schiţate numai în creion şi peniţă.

În numerotarea originală, sunt numerotate paginile de la 1 la 700 (ilizibile pe unele file ca urmare a deteriorării marginilor superioare); după pag. 700 (din numerotarea originală) sunt numerotate în continuare filele cu cerneală roşie, începând cu 701 până la 1149 (ultima filă) numerotarea mecanică marchează filele (1 - 549).

Primele file legate greşit; ordinea pentru citirea corectă a textului (în numerotarea mecanică a filelor): 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 14, 9, 10, 11, 12, 13, 15 ...

Fost ms. Gaster nr. 9.

Incipit: "Fiind voia lui Dumnezeu şi izvoditoriu Dumnezeu adevărat ... " (f. 5); excipit: "... aşijderea şi nacealnicii oştilor voivozi şi căpitani" (f. 549v).


Notă privind materialul/tipul publicaţiei: Hârtie; filigran: scut cu literele dispuse pe 2 rânduri: "A E - P A P A" (perfect observabil la f. 186).
Titlu uniform: Cronograf, Ţara Românească, 1757
Subiect liber – cuvant cheie: Biblie, Vechiul Testament, Istorie, Imperiul Bizantin, Imperiul Otoman
Responsabilitate secundara: Constantin săidăcar fiul preotului Ioanichie din Mogoşoaia copist
Cota BAR: Ms. rom. 1070
 
Fise:

Leatopiseţ ce să zice cartea împăraţilor ...;ilustraţie;Leatopiseţ scos de pe carte grecească pre limbă rumănească;Frontispiciu-poartă cu flori de acant şi garoafe;
Leatopiseţ ce să zice cartea împăraţilor ...;ilustraţie;Începătură de împărăţiia a prea marelui şi creştinului împărat ... Costandin ţar ...;Iniţială chirilică ornată "ia";
Leatopiseţ ce să zice cartea împăraţilor, scoasă de pe grecie pre limbă rumânească, de înţeles şi spun istorii foarte frumoase, alease din Biblie începând de pă la începututl lumii, câţi împăraţi izdrailteni au fost şi apoi împăraţii eleneşti şi greceşti şi cei turceşti, tot pre anume spune care cum au împărţit şi ce războaie au bătut;ilustrație;Dumnezeu Savaot;
Leatopiseţ ce să zice cartea împăraţilor, scoasă de pe grecie pre limbă rumânească, de înţeles şi spun istorii foarte frumoase, alease din Biblie începând de pă la începututl lumii, câţi împăraţi izdrailteni au fost şi apoi împăraţii eleneşti şi greceşti şi cei turceşti, tot pre anume spune care cum au împărţit şi ce războaie au bătut;ilustrație;David împărat și prooroc;