EN

RASFOIESTE MANUSCRIS DESCARCA MANUSCRIS
Titlu: Kan<ōn> ōd<ē>a ēkh<os>plagios d. Hygran diodeusas ...
Date de publicare: [Constantinopol] Sec. XI
Descriere fizică: 10 f., il., 220 x 160 mm; 3-7 R (170 x 130 mm)
Notă generală: Alături de Vaticanus gr. 1754, reprezintă singurele copii cunoscute, de epocă bizantină, ale "Canonului de pocăinţă", inspirat de capitolul al V-lea al "Scării dumnezeiescului urcuş" a lui Ioan Climax.Textul original include opt ode alcătuite fiecare din trei strofe (tropare), urmate de o a patra (theotokion) închinată Maicii Domnului.
Notă descriptivă: Text cu cerneală rădăcinie (brun deschis) şi roşie.

Scriere minusculă uniformă, înclinată uneori spre dreapta; cerneală brun-deschis pentru text, cerneală roşie pentru iniţiale şi indicaţiile despre mod şi irmos.

Cântările (Odele) I, III, IV, V şi VIII au indicate numărul deasupra primului tropar.

Miniaturi ocupând cele două treimi inferioare ale fiecărei pagini şi ilustrând ciclul de viaţă eremitică, ascetică, strădaniile monahilor pentru desăvârşirea spirituală (ciclul Climax).

Oda I: f. 1 - Ioan Scărarul se adresează unui grup de monahi (primul tropar); f. 1v - Ceata unor călugări care au petrecut toată noaptea în frig (troparul al doilea); f. 2r - Trei monahi cerând ajutor cerului primesc binecuvântarea de la mâna lui Cristos (troparul al treilea); f. 2v - Fecioara Maria îi cere lui Iisus (simbolizat prin mâna sa) binecuvântarea pentru un grup de pocăiţi cu mâinile legate (troparul al patrulea);

Oda III: f. 3r - Un grup de pocăiţi stând pe pământ, în sac şi cenuşă, după ce şi-au pierdut haina nemuritoare (primul tropar); f. 3v - Călugări îngenuncheaţi, udând pământul cu lacrimi, ca gest de penitenţă pentru patimile lor, care au întunecat chipul divin primit de ei ab initio (troparul al doilea); f. 4r - Şase călugări penitenţi lovindu-şi piepturile ca pedeapsă pentru a se fi folosit de diavolul minţii (troparul al treilea); f. 4v - Penitenţilor care îşi smulg barba li se adresează însuşi Iisus Cristos (troparul al patrulea);

Oda a IV-a: f. 5r - Călugări penitenţi care se abandonează plânsului şi tânguirii, împovăraţi de patimi şi păcate (primul tropar); f. 5v - Monahi penitenţi, gemând şi tânguindu-se pentru păcatul nepăsării (troparul al doilea); f. 6r - Monahi întristaţi de păcatele lor, supunându-se canonului tăcerii şi suferinţei lăuntrice, neexprimate (troparul al treilea); f. 6v - Fecioara Maria mustrându-i pe cei care au uitat mila lui Dumnezeu (troparul al patrulea, theotokion);

Oda a V-a: f. 7r - Trei pocăiţi, purtând povara păcatelor, privesc în pământ şi îşi acoperă faţa cu genunchii (primul tropar); f. 7v - Penitenţi prea slabi pentru a se ridica din umbra morţii (troparul al doilea); f. 8r - Pocăiţi care nu se mai îngrijesc de rănile trupului şi de lucrurile exterioare (troparul al treilea); f. 8v - Cinci penitenţi îi cer ajutor Fecioarei Maria (troparul al patrulea, theotokion);

Oda a VII-a: f. 9r - Patru penitenţi care se hrănesc cu puţină pâine, refuzând hrana îmbelşugată (troparul al treilea); f. 9v - Fecioara Maria rugându-se lui Iisus pentru un grup de penitenţi (troparul al patrulea, theotokion);

Oda a VIII-a: f. 10r - Patru monahi penitenţi întrebându-se dacă nevoinţele şi rugăciunile lor le-au putut răscumpăra păcatele (primul tropar); f. 10v - Călugăr pe patul morţii, cu chipul aureolat, semn al mântuirii prin nevoinţe şi asceză (troparul al doilea).

La f. 1v - 5v, însemnare a unui posesor (probabil, un călugăr din sec. XIX).


Notă privind materialul/tipul publicaţiei: Pergament
Titlu uniform: Canon de pocăinţă, [Constantinopol], sec. XI
Subiect denumire geografica:
Subiect liber – cuvant cheie: Literatură religioasă, Ascetism
Cota BAR: Ms. gr. 1294
 
Fise:

Kan<ōn> ōd<ē>a ēkh<os>plagios d. Hygran diodeusas ...;[Grup de peniţenţi];
Kan<ōn> ōd<ē>a ēkh<os>plagios d. Hygran diodeusas ...;[Grup de peniţenţi];
Kan<ōn> ōd<ē>a ēkh<os>plagios d. Hygran diodeusas ...;[Călugări rugându-se lui Hristos];
Kan<ōn> ōd<ē>a ēkh<os>plagios d. Hygran diodeusas ...;[Fecioara Maria rugându-se pentru penitenţi];
Kan<ōn> ōd<ē>a ēkh<os>plagios d. Hygran diodeusas ...;[Ioan Sinaitul adresându-se unui grup de călugări];
Kan<ōn> ōd<ē>a ēkh<os>plagios d. Hygran diodeusas ...;[Un grup de călugări după o noapte de penitenţă];
Kan<ōn> ōd<ē>a ēkh<os>plagios d. Hygran diodeusas ...;[Grup de peniţenţi];
Kan<ōn> ōd<ē>a ēkh<os>plagios d. Hygran diodeusas ...;[Grup de peniţenţi];
Kan<ōn> ōd<ē>a ēkh<os>plagios d. Hygran diodeusas ...;[Grup de peniţenţi];
Kan<ōn> ōd<ē>a ēkh<os>plagios d. Hygran diodeusas ...;[Grup de peniţenţi];
Kan<ōn> ōd<ē>a ēkh<os>plagios d. Hygran diodeusas ...;[Grup de peniţenţi];
Kan<ōn> ōd<ē>a ēkh<os>plagios d. Hygran diodeusas ...;[Grup de penitenţi];
Kan<ōn> ōd<ē>a ēkh<os>plagios d. Hygran diodeusas ...;[Grup de penitenţi];
Kan<ōn> ōd<ē>a ēkh<os>plagios d. Hygran diodeusas ...;[Grup de penitenţi];
Kan<ōn> ōd<ē>a ēkh<os>plagios d. Hygran diodeusas ...;[Grup de penitenţi];
Kan<ōn> ōd<ē>a ēkh<os>plagios d. Hygran diodeusas ...;[Grup de penitenţi];
Kan<ōn> ōd<ē>a ēkh<os>plagios d. Hygran diodeusas ...;[Grup de penitenţi];
Kan<ōn> ōd<ē>a ēkh<os>plagios d. Hygran diodeusas ...;[Fecioara Maria rugându-se pentru penitenţi];
Kan<ōn> ōd<ē>a ēkh<os>plagios d. Hygran diodeusas ...;[Grup de penitenţi];
Kan<ōn> ōd<ē>a ēkh<os>plagios d. Hygran diodeusas ...;[Călugăr pe patul morţii, cu chipul aureolat, semn al mântuirii prin nevoinţe şi asceză];