EN

RASFOIESTE MANUSCRIS
Titlu: Întru slava preasfintei şi de viiaţă făcătoarei şi nedespărţitei Troiţe a Tatălui şi Fiiului şi a preasfinţitului şi de viiaţă făcătoriului Duh s-au prescris şi s-au alcătuit această Cărticică de musichie ce să numeaşte Tomul întâi şi al doilea în zilele stăpânirii ruseşti;de robul lui Dumnezeu Theodosie monah şi psaltist;
Date de publicare: Mănăstirea Bistriţa 1833
Descriere fizică: [10], 411 f., il., 184 x 125 mm; 10 R (119 x 75 mm)
Notă descriptivă: Text cu cerneală neagră şi roşie; 9-10 rânduri cu notaţii muzicale vechi, însoţite fiecare de textul corespunzător.

Miniaturi policrome, în peniţă, realizate cu deosebită fineţe a liniilor: foaia de titlu tip poartă (portal cu arc în acoladă, având pe extrados ca ornament câte un lujer de trandafir), Dumnezeu-Tatăl binecuvântând, într-un medalion (diam ext. 53 mm) în frontispiciu (70 x 86 mm, f. 9); stil asemănător cu al lui Gheorghe Gherontie (Gheorghie zograful, monah); v. şi ms. rom. 2151.

Frontipicii în peniţă, policrome sau în roşu şi negru la ff.: 39r, 54v, 80r, 225r, 289r, 307r, 308v.

Incipit: "Cătră oricare cinstită persoană ce să va întâmpla a cânta ..." (f. 2); excipit: "... Svętii bezmernii pomilui nas." (f. 408).

File albe: ff. [1-10], 5-7, 79, 223-224, 384-406r, 408v- 411.


Notă privind materialul/tipul publicaţiei: Hârtie cu filigran leu (de mici dimensiuni) şi iniţialele "G. C.", observabil la ff. 5 şi 6.
Titlu uniform: Psaltichie, Ţara Românească, Măn. Bistriţa, 1833
Subiect liber – cuvant cheie: Muzică religioasă, Psaltichie
Responsabilitate secundara: Theodosie monah
Cota BAR: Ms. rom. 3630
 
Fise:

Întru slava preasfintei şi de viiaţă făcătoarei şi nedespărţitei Troiţe a Tatălui şi Fiiului şi a preasfinţitului şi de viiaţă făcătoriului Duh s-au prescris şi s-au alcătuit această Cărticică de musichie ce să numeaşte Tomul întâi şi al doilea în zilele stăpânirii ruseşti;ilustrație;Dumnezeu binecuvântând și Sfântul Duh;Theodosie monah;