EN

RASFOIESTE MANUSCRIS
Titlu: Începutul cu Dumnezeu de vieţile şi chinurile preacuvioşilor sf. mucenici şi ostaşi lui Hristos, care cu căldură s-au nevoit şi vitejaşte au biruit, care s-au scris întru această carte ...;Şi s-au scris cu toată cheltuiala şi osteneala mea ... Thomiţa Apostol Turnavitu;
Date de publicare: Bucureşti 1812
Descriere fizică: 344 f., il., 216 x 161 mm; 26 R (180 x 105/113 mm)
Notă generală: Manuscrisul este un miscelaneu, cuprinzând vieţi de sfinţi, omilii, fragmente de pateric, literatură apocaliptică, Minunile Maicii Domnului, cărţi populare, fragmente din "Îndreptarea păcătoşilor" de Agapie Landos, Cuvinte ale sf. Vasile cel Mare şi Athanasie, Patriarhul Alexandriei.Text incomplet, lipsă sfârşitul.
Notă descriptivă: Text cu negru şi roşu, titluri şi iniţiale cu roşu.

Ilustraţie foarte bogată, în manieră populară, naivă, realizată în peniţă cu tuş negru şi acuarelă, în culori vii: miniaturi în plină pagină sau pe jumătate de pagină, frontispicii, viniete, iniţiale ornate.

Miniaturi: Iisus Christos Pantocrator (medalion în frontispiciu, f. 2, 32 x 118 mm, d 28 mm), portretul lui Thomiţa sin Apostol Turnavitu la masa de scris (f. 4v), Fecioara Maria pe tron (cu inscripţia "Bucură-te ceea ce eşti plină de dar, Fecioară, Domnul este cu tine!", f. 11, 177 x 115 mm), Răstignirea (cu inscripţia "Când au răstignit jidovi<i> pre Domnul nostru Is Hs pă cruce", f. 20v, 176 x 108 mm), Coborârea de pe cruce (cu inscripţia "Pentru îngroparea Dumnezeiescului trup Is Hs, a Domnului nostu Is Hs şi iarăşi plânsul şi tânguirea Precisti<i>, când au luat Iosif trupul Domnului nostru după cruce", f. 24v, 178 x 107 mm), Punerea în mormânt (cu inscripţia "Iosif cel bun chip luând de pre cruce preacurat trupul tău", f. 27, 80 x 106 mm), Învierea (cu inscripţia "La Învierea Domnului nostru Is Hs dimpreună cu morţi<i> cei din morţ<i>. Amin", f. 32, 143 x 108 mm);

Iisus Christos Pantocrator binecuvântând cu ambele mâini (f. 40v, 80 x 105 mm; în frontispiciu, f. 58v, 44 x 144 mm, d 35 mm), Fecioara Maria Orantă în frontispiciu (f. 43r, 43 x 148 mm, d 34 mm), Sf. Ioan Botezătorul (f. 46v, 136 x 107 mm), Iisus Christos Savaot (în frontispiciu, f. 47v, 52 x 150 mm), Sf. Nicolae (f. 58v, 97 x 105 mm), Deisis (în frontispiciu, f. 68, 41 x 118 mm), Sf. Petru (f. 71v, cu inscripţia "Viiaţa cuviosului nostru Petru din Muntele Atonului ce să prăznuieşte iunie 12"), Alexe, omul lui Dumnezeu (f. 88), Visul lui Iacov (f. 113v), Aducerea Sf. Dimitrie Basarabov la Bucureşti (f. 115), Biserica Ierusalimului (f. 118); Sf. Gheorghe ucigând balaurul (f. 128v), Sf. Haralambie (f. 132v), Sfântul Dimitrie, ce să prăznuieşte octomvrie în 26 de zile (f. 139v), Efstatie Plachida (f. 144), Sfântul Anton (f. 158v), Sf. Pavel, cu legenda "Cuviosul Pavel prostu<l>", ţinând în mână un rulou desfăşurat, cu textul "Fiţi blânzi şi blajini şi căutaţi sufletul" (f. 161v), Marele Proroc Ilie, purtând în mănă un sul desfăşurat cu textul "Bucură-te, Fecioară, cea plină de daru" (f. 168v), Sf. Părinţi Vasile cel Mare şi Grigore Dialogul, având în planul inferior o scenă cu călugărul Ioan şi Sf. Theodora (f. 176v), Sf. Theodora, Arhanghelul Mihail şi călugărul Ioan (f. 177), Moartea Sf. Theodora (f. 181v), Vămile sufletului Sf. Theodora (f. 184v), Raiul (f. 195), Avraam, Isaac şi Iacov (f. 200v), Sf. Grigorie şi îngerul (f. 204), Învierea morţilor - scenă în care apar cetele îngereşti, Sf. Grigorie şi îngerul, Noe, Adam şi Eva, cetele morţilor care vor învia (f. 207v);

Sf. Cruce (f. 210, 125 x 145 mm), Scaunul de Judecată şi Iisus Christos în slavă, înconjurat de cete îngereşti (f. 212v, în plină pagină), Fecioara Maria, Doamna îngerilor (f. 215v, în plină pagină), Prorocul Isaia, ţinând în mâini un sul cu textul "Ferice de cei care ascultă scripturile" (f. 238v), Prorocul David, ţinând în mâini un sul cu textul "Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila ta!" (f. 240v), Antichristul pe tron, purtând într-o mână potirul şi în cealaltă pecetea, având la picioare pâinea şi vinul (f. 245), Fecioara Maria pe tron şi cei ce s-au pocăit, opuşi Antichristului şi celor ce nu s-au pocăit (f. 258, 190 x 145 mm), Sf. Treime, Fecioara Maria şi simbolurile celor patru evanghelişti în colţuri (f. 262v, 193 x 150 mm), Adormirea Maicii Domnului (f. 263, 90 x 150 mm), Ioan Damaschin în Cetatea Ţarigradului (f. 265v), Leon împărat potolind setea orbului (f. 271), Biserica Maicii Precistii din Neorion (f. 275v);

Roman Cântăreţul (Melodul), la Măn. Vlaherne (f. 278r), Sf. Paraschiva (f. 283v), Sf. Iuliana (f. 288v), Viteazul Samson şi leul (f. 302), Sf. Athanasie (având în mână un sul cu textul: "Urmaţi, fraţilor, după Scripturi!", f. 312), Sf. Onufrie (f. 318v), Iisus Christos binecuvântându-l din cer pe Sf. Xenofont (f. 329v, 150 x 150 mm), Cei patruzeci de mucenici (f. 340), Iisus Christos Pantocrator, în frontispiciu (f. 340v, 39 x 150 mm, d 35 mm).

Incipit: "Iubiţilor miei fraţi, iată că această carte ..." (f. 2); excipit: " ... acela să va mântui. Şi toţi auziră"


Notă privind materialul/tipul publicaţiei: Hârtie cu filigran tre capelli (ff. 11, 12, 14, 21, 25, 30, 31, 53, 77, 78, 93, 100, 104, 107, 112, 119, 136, 153, 157, 160, 224
Titlu uniform: Miscelaneu de literatură religioasă, Bucureşti, 1812
Responsabilitate secundara: Tomiţă Apostol Turnavitu copist
Cota BAR: Ms. rom. 4270
 
Fise:

Începutul cu Dumnezeu de vieţile şi chinurile preacuvioşilor sf. mucenici şi ostaşi lui Hristos, care cu căldură s-au nevoit şi vitejaşte au biruit, care s-au scris întru această carte ...;ilustrație;Şi s-au scris cu toată cheltuiala şi osteneala mea ... Thomiţa Apostol Turnavitu;Coborârea la iad;
Începutul cu Dumnezeu de vieţile şi chinurile preacuvioşilor sf. mucenici şi ostaşi lui Hristos, care cu căldură s-au nevoit şi vitejaşte au biruit, care s-au scris întru această carte ...;ilustrație;Şi s-au scris cu toată cheltuiala şi osteneala mea ... Thomiţa Apostol Turnavitu;Sfântul Gheorghe ucigând balaurul binecuvântat de Pantocrator;