EN

RASFOIESTE MANUSCRIS
Titlu: Hronograf den începutul lumii;tradus de Pătraşco Danovici, treti logofăt;
Date de publicare: Moldova 1689
Descriere fizică: 445 f., il., 300 x 200 mm; 32-34 R (260 x 160 mm)
Notă generală: Text cu cerneală neagră şi roşie. Titlurile scrise cu roşu, iniţiale ornate şi colorate în roşu, galben, verde şi albastru.Miniaturi, bogat ornamentate, frontispicii şi viniete artistic realizate, în culori, la f. 16-17, 118, 151.La f. 16r, frontispiciu cu Iisus Hristos Pantocrator, (34 x 166 mm), având în stânga şi în dreapta doi serafimi. În exergă, text în slavă: "Azŭ esmŭ svĕtŭvŭ semu miru hodęn" ("Eu sunt Lumina Lumii ...", Ioan, 8, 12); pe versoul filei 16, stema Cantacuzinilor, cu roşu şi galben, o acvilă bicefală cu coroană pe cap, înscrisă într-un cerc cu chenar dublu şi ornamente florale, susţinută de doi lei, care şi ei sunt încadraţi de iniţiale, în slavonă, scrise cu roşu, pe verticală, dar care se citesc de la stânga la dreapta: T C V Ot Z, în stânga, şi I C V Ml L, în dreapta, adică: "T<od>i<raşco> C<anta>c<uzino> v<el> v<istier> ot M<o>l<davskoi> z<em>l<i>; Deisis, 85 x 145 mm, (Iisus pe tron, înconjurat de 6 îngeri, având în stânga pe Fecioara Maria şi în dreapta pe Ioan Botezătorul). Deasupr
Notă privind materialul/tipul publicaţiei: Hârtie cu mai multe tipuri de filigran: corn de poştă - f. 26, 32, 34, 35, 38, 84, 126; iniţialele V şi P cu o cruce la mijloc -
Titlu uniform: Cronograf, Moldova, 1689
Subiect liber – cuvant cheie: Cronograf, Vechiul Testament, Istorie universală, Cronologie
Responsabilitate primara - autor: Cigalà, Matei Dorothei al Monembasiei mitropolit
Responsabilitate secundara: Cantacuzino, Theodor vistiernic dest.
Cota BAR: Ms. rom. 86
 
Fise:

Hronograf den începutul lumii;ilustraţie;[Încep]ătură de împărăţiia a prea marelui şi prea creştinului împărat, întâiu bun şi creştinesc Constantin ţariul, carele au făcut şi Ţarigradul cu toate tocmialele, cum iaste şi până astăzi... (f. 151);Frontispiciu dreptunghiular cu motive geometrice;
Hronograf den începutul lumii;ilustrație;Iisus Hristos Pantocrator;
Hronograf den începutul lumii;ilustrație;Deisis;
Hronograf den începutul lumii;ilustrație;Arhanghelul Mihail;