EN

RASFOIESTE MANUSCRIS
Titlu: Erminia meşteşugului zografi<i>i care cuprinde asemănările şi închipuirile tuturor sfinţilor peste tot anul şi sfetoacele lor şi alte oarecare de ale acestui meşteşug
Date de publicare: Ţara Românească 1841-1842
Descriere fizică: 170 f., il., 240 x 176 mm; 31 - 32 R (172 x 127 mm)
Notă descriptivă: Text cu cerneală neagră şi roşie, titluri şi iniţiale cu roşu.

Ilustraţii executate artistic, cu mare fineţe, în peniţă şi acuarelă, în diverse culori.

Frontispicii de mare varietate, fitomorfe şi geometrice, monocrome (cu tuş roşu) sau policrome, la ff. 3v, 5v, 7v, 9, 11v, 13, 15v, 18, 19v, 21, 22v, 26, 40, 48, 49, 53v, 54v, 78, 79, 84v, 85v, 91v, 96, 97v, 103, 114v, 119, 120v, 151, ; vinietă, cu motivul cornului abundenţei: f. 41.

Ilustraţii figurative: Dumnezeu Savaot, medalion circular cu diam. 33 mm x 126 mm (f. 2r, în frontispiciu, 33 x 127 mm, datat 1842 ianuar 12), Răstignirea, în plină pagină, 169 x 131 mm (f. 25v, cu textul "Toţi sfinţii cei ce să cuprinde în sinaxariul celor 12 luni"), Fecioara Maria Orantă, in medalion circular, diam. 36 mm (f. 68, în frontispiciu, 36 x 133 mm), chipul lui Iisus Christos, 28 x 22 mm (f. 118v).

Manuscrisul are paginile numerotate în partea superioară a filei, de la 1 la 331; caietele, de 4 file, sunt numerotate în partea inferioară a filei, de la 1 la 42; în numerotarea mecanică este numerotată ca f. 1, fila liminară a volumului, iar fila 2 este pagina 1 din numerotarea originală; f. 163v (pagina 331) - 170r sunt albe.

Volumul este incomplet: lipsă prima filă din caietul 1 (probabil, la origine, fila liminară 1), lipsă ff. 2-4 din caietul 7 (p. 47 - 52; lipsă anterioară numerotării mecanice care are continuitate: p. 45 - f. 24, p. 53 - f. 25).

Însemnări manuscrise diverse: reţetă pentru lustrul de spirt (f. lim. ant. recto), Viaţa sf. Stelian Paflagonul (f. lim. ant. verso), menţiune despre editarea lucrării în şase sute de exemplare în anul 1891 de Ghenadie Enăceanu, episcopul Râmnicului (ff. 2 - 5), însemnări referitoare la cumpărarea unor materiale (f. lim. post. verso), menţiuni despre realizarea icoanelor pe sticlă (int. cop. post.).

Incipit: "1. Cuviosul Simeon Stâlpnicul şi maica lui Marta" (cap. Începutul scrierii numelor tuturor sfinţilor ...", f. 2); excipit: "... şi când vei voi dă lustru pe icoană" (f. 163r).

Ff. 163v - 170r albe.


Notă privind materialul/tipul publicaţiei: Hârtie cu filigran acvilă bicefală cu iniţialele EGA (ff. 3, 5, 6, 8, 11, 18, 88, 91, 93, 163, 165, 166), leu rampant în scut he
Titlu uniform: Erminie, Ţara Românească, 1841-1842
Tema: Painter's handbook
Subiect liber – cuvant cheie: Artă religioasă
Responsabilitate secundara: Gheorghe Gherontie monah, zugrav 1807 - 1863 copist, ilustr.
Cota BAR: Ms. rom. 2151
 
Fise:

Erminia meşteşugului zografi<i>i care cuprinde asemănările şi închipuirile tuturor sfinţilor peste tot anul şi sfetoacele lor şi alte oarecare de ale acestui meşteşug;ilustraţie;Luna lui aprilie;Frontispiciu-bandă tip cordaj;
Erminia meşteşugului zografi<i>i care cuprinde asemănările şi închipuirile tuturor sfinţilor peste tot anul şi sfetoacele lor şi alte oarecare de ale acestui meşteşug;ilustraţie;Luna lui mai;Frontispiciu-bandă cu motive vegetale stilizate;
Erminia meşteşugului zografi<i>i care cuprinde asemănările şi închipuirile tuturor sfinţilor peste tot anul şi sfetoacele lor şi alte oarecare de ale acestui meşteşug;ilustraţie;Începutul cu Dumnezeu cel Sfânt al ermini<i>i meşteşugului zografi<i>i;Frontispiciu-bandă cu driade;
Erminia meşteşugului zografi<i>i care cuprinde asemănările şi închipuirile tuturor sfinţilor peste tot anul şi sfetoacele lor şi alte oarecare de ale acestui meşteşug;ilustraţie;Jidovii zic că vine Hs, ci nu ca un Dumnezeu, ci om ca unul din proroci;Vinietă cu motivul cornului abundenţei;
Erminia meşteşugului zografi<i>i care cuprinde asemănările şi închipuirile tuturor sfinţilor peste tot anul şi sfetoacele lor şi alte oarecare de ale acestui meşteşug;ilustrație;Dumnezeu Tatăl și Sfântul Duh;
Erminia meşteşugului zografi<i>i care cuprinde asemănările şi închipuirile tuturor sfinţilor peste tot anul şi sfetoacele lor şi alte oarecare de ale acestui meşteşug;ilustrație;Fecioara Maria Platytera;