EN

RASFOIESTE MANUSCRIS
Titlu: Această carte ce să numeşte Floare care este adunată din multe istorii ale Ţării Româneşti şi pentru alte întâmplări ce s-au întâmplat într-însa ...;s-au început a să scrie ... de Ioan Dobrescu ot mahalaua Bateştii;
Date de publicare: Bucureşti 1813 - 1831
Descriere fizică: 147 f., il., 312 x 230 mm; 32 R (255 x 167 mm)
Notă descriptivă: Manuscris miscelaneu.

Text cu cerneală neagră, unele iniţiale şi titluri cu roşu.

Numeroase miniaturi, majoritatea policrome, realizate în manieră naivă, dar cu o cromatică vie şi detalii de mare bogăţie şi fineţe: portretele lui Sf. Nifon de la Curtea de Argeş, Sf. Dimitrie de la Basarabov, Mitropolitul Dionisie şi Grigore Ghica, domnitorul Ţării Româneşti (f. 1r, 270 x 172 mm), filă conţinând date despre conţinutul volumului, copist, perioada în care a fost realizat, informaţii prezentate în casete dreptunghiulare şi medalioane plasate într-un desen în peniţă cu tuş negru, reprezentând un copac cu coroană foarte bogată (f. 2r), Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul (f. 2v, 289 x 180 mm), Vavilonul, cetate mare şi tare vestită (f. 8v), autoportete ale copistului Ioan sin Dobre (f. 28r şi 118v), Radu Negru Voievod (f. 32v), Mahalaua Batiştei şi Biserica Colţea (f. 115r), Sfinţii Visarion, Ioan Gură-de-Aur şi Haralambie (f. 119r, 237 x 210 mm);

numeroase frontispicii, viniete şi iniţiale ornate (ff. 5v, 7r, 15v, 21v, 33r, 34r, 38r, 39r, 44r, 45rv, 46r, 47r, 65r, 67r, 68v, 69v, 73r, 75r, 78v, 105r.

Ff. 84 - 90, 102 albe.

Incipit: "Diiata trebuie să să facă cu frica lui Dumnezeu ..." (f. 5r); excipit: "... au rămas Ţării Româneşti cu bălţile împreună până în jumătatea Dunării" (f. 147v); la ff. 3-4, cuprinsul.


Notă privind materialul/tipul publicaţiei: Hârtie cu filigran: leu, observabil la ff. 85, 89, 90, 102; contramarcă? iniţialele FFA, observabilă la ff. 84, 86, 87.
Titlu uniform: ”Floare” - miscelaneu, Bucureşti, 1813-1831
Subiect liber – cuvant cheie: Istorie, Letopiseţ, Cosmografie, Pravilă
Responsabilitate secundara: Ioan Cojocarul sân Dobre (Dobrescu) copist, ilustr.
Cota BAR: Ms. rom. 3404
 
Fise:

Această carte ce să numeşte Floare care este adunată din multe istorii ale Ţării Româneşti şi pentru alte întâmplări ce s-au întâmplat într-însa ...;ilustrație;Sfânții Visarion, Ioan Gură de Aur și Haralambie;s-au început a să scrie ... de Ioan Dobrescu ot mahalaua Bateştii;