EN

RASFOIESTE MANUSCRIS
Titlu: Sf<â>nta şi D<u>mnez<e>iasca Ev<an>g<he>lie;În zilele pre luminatului şi înălţatului domn şi oblăduitoriu a toată Ţara Moldoviia Ion Costantin a lui Nicolai voevoda şi purtatoriului pravoslaviei presfinţitul chir Nichifor, Mitropolitul a toată Ţară Moldovii;Acum am scris şi cu multă nevoinţă [...] de smeritul întru ierei Theodor Ianovici;
Date de publicare: Iaşi 1741
Descriere fizică: [276] f., 296 x 206 mm; 21-25 R (215 x 155 mm)
Notă descriptivă: Text cu cerneală neagră şi roşie; titluri, colontitluri şi iniţiale cu roşu.

La f. 1 v, desen în peniţă, 223 x 145 mm, cu tuş negru, înfăţişându-l pe Sf. Ioan ("St. Iōan Bogosl<ov>", text cu caractere chirilice şi greceşti), însoţit de ucenicul Prohor care ţine în mână un filacter (text în slavonă: "Vnačalě bě slovo, slovo bě kŭ B<o>gu").

Numeroase greşeli în numerotaţia veche a manuscrisului, cu cifre chirilice.

Inc. "De început era cuvântul ...", f. 2.

Exc.: "Sfârşitul. Şi lui Dumnezău mulţămăt.", f. 275v.

Menţiunea exactă a datei de publicare: "la anul del sp<ă>seniia lumii 1741, în luna lui dechemvrie 8"; menţiunea exactă a locului: "Această Ev<an>gh<e>lie s-au scris întru oraş Iaşului".


Notă privind materialul/tipul publicaţiei: Hârtie cu filigran: treflă cu iniţialele B şi C la f. 1, 7, 11, 100, 188, 195; floare cu cinci petale la f. 6, 21, 29, 33, 88, 8
Titlu uniform: Evanghelie, Iaşi, 1741
Subiect liber – cuvant cheie: Biblie, Noul Testament, Evanghelie
Responsabilitate secundara: Ianovici, Theodor cop.
Cota BAR: Ms. rom. 495
 
Fise:

Sf<â>nta şi D<u>mnez<e>iasca Ev<an>g<he>lie;ilustrație;St. Iōan Bogosl<ov>;În zilele pre luminatului şi înălţatului domn şi oblăduitoriu a toată Ţara Moldoviia Ion Costantin a lui Nicolai voevoda şi purtatoriului pravoslaviei presfinţitul chir Nichifor, Mitropolitul a toată Ţară Moldovii;