EN

RASFOIESTE MANUSCRIS
Titlu: Stihos, adecă viers la toate praznicele D<o>mnului nostru IS HS şi ale pururea fecioarei Mariei şi ale sfinţilor celor mai însămnaţi de maica besearică a răsăritului
Date de publicare: Sălişte 1847 - 1850
Descriere fizică: 770 f., il., 243 x 197 mm; (185 x 145 mm)
Notă descriptivă: Text cu cerneală neagră, în chenar, în alfabet de tranziţie; titluri şi iniţiale cu roşu.

Frontispicii stângace, în peniţă, colorate: Iisus Christos, în medalion f. 11v, Crucea lui Iisus şi instrumentele-simbol ale patimilor, f. 39.

Miniaturi colorate, majoritatea în plină pagină, executate şi semnate de Picu Pătruţ. Fecioara Maria Îndrumătoare (Hodighitria), (135 x 150 mm), miniatură în chenar dublu (190 x 150 mm). Jos, la baza miniturii, textul: "O, Marie, fecioară binecuvântată, roagă pre Hristos pentru lumea toată, ca să mântuiască din iad, din muncire, şi să-i dăruiască sfânta fericire. Aprilie 22, ano 1847". Semnătura lui Picu Pătruţ, cu litere latine, Sălişte, f. 2v; Naşterea Preacestei (177 x 145 mm), f. 27 v; Înălţarea Cinstitei Cruci (175 x 137 mm), f. 40v; Sf. şi dreptul Noe (82 x 142 mm), f. 46; Omorârea lui Avel (92 x 140 mm), f. 54v; Sfânta Parascheva (177 x 137 mm), sub miniatură cu textul: "Paraschevo cuvioasă, mieluşă curată/Roagă pre HS pentru lumea toată, /Ca toţi să....de păcate ertaţi/ Şi să moştenească sfânta desfătare", f. 60v; Iosif cel Frumos (84 x 137 mm) ţinând în mână un sul cu textul: "Am visat că legam znopii şi znopul mieu s-au ridicat în sus şi al vostru s-au închinat la al mieu", f. 66v; Sf. Mucenic Dimitrie (125 x 142 mm), f. 72v; Sf. Apostol Andreiu (115 x 139 mm), f. 115v; Sf. Nicolae (185 x 155 mm), f. 126v; Când au mâncat lei<i> pre Sf. Ignatie (111 x 143 mm), f. 155; Naşterea lui IS HS (132 x150 mm), f. 162;

Avimeleh doarme la viia Agripei 70 de ani (65 x 140 mm), f. 191; Tăerea împrejur, febr. 7, 1850 (185 x 140 mm), f. 191 f; Sf. Ierarh Vasilie cel Mare (190 x 150 mm) 1848, ianuarie, 29. Semnătura lui Picu Pătruţ, crâsnic, f. 198v; Sf. Ioan Botezătorul şi înainte mergătoriul, 150 x 143 mm. În mână ţine un rulou cu textul: "Pocăiţi-vă că s-au apropiat împărăţiia ceriurilor", f. 213; Părintele Iacov, febr. 7, 1850 (40 x 155 mm, f. 244; Streteniia (Întâmpinarea) Domnului, febr. 1850, (43 x 85 mm), f 244v; Părintele Avraam, feb. 7, 1850 (100 x 150 mm), f. 255v; Sf. M<ucenic> Teodor Tiron (192 x 147 mm), Picu Pătruţ, aprilie 28, 1848, f. 256; Părintele Isac, febr. 7, 1850; Sf. Cuv<ios> Alexie, omul lui Dumnezeu, aprilie 29, 1848, Picu Pătruţ, c<ârsnic>, Sălişte (145 x 148 mm), f. 267; Sf. Grigorie Dvoteclov, papa Romii cel ce au alcătuit Liturghiia predveştenii, (Sf. Grigore cel Mare - Dialogul), (180 x 140 mm), iunie 30, 1848, Picu Pătruţ, f. 306v; S<f>. Maria Egipteanca şi S<f>. Zosima cuviosul, (180 x 143 mm), iulie 8, 1848, f. 307; Ţar Constantin şi Ţaţa Elena, 1848 (174 x 137 mm), f. 346; S<f>. apost<ol> P<e>tru şi S<f>. apost<ol> Pavel (86 x 113 mm), Sălişte, septembrie 1848, Picu Pătruţ, f. 376v;

Sfânta Cruce şi simbolurile patimilor (150 x 119 mm), f. 442; Adormirea Preacestei (Adormirea Maicii Domnului), febr. 8, 1850, ( 125 x 123 mm), f. 475; Cins<titul> cap al lu<i> Ioan Botezătoriul, Tăierea cap<ului> s<f.> Ioan, febr. 8, 1950, (104 x 115 mm), f. 491; Vers către Îngerul păzi<tor, S<f.> Înger, păzitoriul vieţii omului, febr. 8, 1950 şi D-zeu Savaot, (97 x 112 mm), f. 510v; Vers în duminica vameşului. Vameşul şi fariseul (110 x 125 mm), f. 529v; Dum<inica> Stâlpărilor (Duminca Floriilor) (550 x 107 mm), febr. 8, 1850, f. 572v; Scena Răstignirii (144 x 126 mm). Lângă Maica Domnului textul: "Vai mie, fiiul mieu cel prea dulce şi iubit". În stânga lui Iisus pe cruce textul: "Nu mai plânge, Maică", 1849, april, 26., f. 611v; Coborârea de pe cruce, cu textul: "Lângă cruce, înainte, au statu ceaia ce te-au născut, fără sămânţă. Şi tânguindu-să au strigat: Cum ai apus de la ochii mei, prea dulce fiiule? Vai mie, cum întră cei morţi te-ai socotit", 1849, april 27, Pic. ecl., (110 x 124 mm), f. 620; Învierea lui HS, april. 4, 1849, Pic.,(195 x 145 mm), f. 646v; Înălţarea lui IS HS, iunie, 17, Pic. C., 1849, (165 x 140 mm), f. 683v; Pogorârea Sf. Duh, iunie 23, 1848, Pic., (123 x 142 mm), f. 688; S<f>ânta Troiţă, 1849, iunie, 25, (120 x 130 mm).

Iniţiale ornate la f.: 649, 656, 660v, 668v, 676v; Viniete la f.: 36v, 38v, 50v, 71v, 245, 249, 322v, 456v, 510, 571, 638v.

Manuscrisul conţine 782 f., până la f. 770 filele sunt numerotate mecanic, restul sunt nenumerotate. Există şi o numerotare originală a manuscrisului, cu cifre arabe, 1-1534 p., cu greşeli, vezi f. 706-707.

Manuscrisul este copiat de Theodor Milea, dascăl şi învăţător, din Sălişte, după manuscrisul "Stihos adecă Viers" al lui Picu Pătruţ, din 1844. Acesta semnează în mai multe locuri sub diverse forme: Theodor Mile, f. 2; Theodor Milea, f. 26; T. Millea, f. 143 etc.

Incipit: "De veţi vrea şi mă veţi asculta ...", f. 3.

Explicit: "65. Veniţi fraţilor iubiţi, la 374", f 768v.

Menţiunea exactă a datei de publicare: "18 aprilie, 1847 - 1850".

Manuscrisul a fost cumpărat de la Nicolae Herţa din Târgu Jiu, 30 iunie 1926.

Exemplar cu dedicaţia lui Theodosie monahul către Dumitru Milea şi soţia acestuia, 14 octombrie 1863. Theodosie monahul este acelaşi Theodor Milea care ajunge călugăr la Muntele Athos, unde şi moare în 1886. Alături de un alt călugăr, Ilie din Prahova, îl sprijină pe ieromonahul Orest Baldovin în cumpărarea chiliei cu hramul "Sf. Ierarh şi Mucenic Ipatie", aflată pe moşia mănăstirii Vatopedu, în 1868.


Notă privind materialul/tipul publicaţiei: Hârtie cu filigran: "P. G. Fr. K Nr 2 1847", observabil la f. 642, 643 şi "Borco", f. lim ant.
Titlu uniform: Versuri religioase, Sălişte, 1847-1850
Subiect liber – cuvant cheie: Versuri religioase
Responsabilitate primara - autor: Pătruţ, Picu 1818-1872
Responsabilitate secundara: Milea, Theodor ? - 1886 copist
Cota BAR: Ms. rom. 4826
 
Fise:

Stihos, adecă viers la toate praznicele D<o>mnului nostru IS HS şi ale pururea fecioarei Mariei şi ale sfinţilor celor mai însămnaţi de maica besearică a răsăritului;ilustraţie;Viers 2 în sfânta şi luminata Duminecă a Paştilor;
Stihos, adecă viers la toate praznicele D<o>mnului nostru IS HS şi ale pururea fecioarei Mariei şi ale sfinţilor celor mai însămnaţi de maica besearică a răsăritului;ilustrație;Sfântul Iosif cel Frumos;
Stihos, adecă viers la toate praznicele D<o>mnului nostru IS HS şi ale pururea fecioarei Mariei şi ale sfinţilor celor mai însămnaţi de maica besearică a răsăritului;ilustrație;Întâmpinarea Domnului;