ENAdormirea Fecioarei Maria
vezi canoncompara canon
  
Titlu: Miscelaneu de cântări bisericeşti;ilustraţie;Adormirea Maicii Domnului;
Date de publicare: Kiev Sec. XVIII
Descriere fizică: f. 154r, il., 64 x 112 mm
Notă descriptivă: Alături de ilustrația de la f. 153v reprezentând Învierea, ilustrația de la f. 154r este în mod evident creația unui ilustrator diferit față de cel care a desenat frontispiciile în peniță, având un stil mai sigur, extrem de influențat de arta occidentală.

Frontispiciu de formă rectangulară cu chenar simplu în linie dublă, având câmpul colorat în laviu gros de tuș negru. În centrul frontispiciului cartuș oval cu marginile răsfrânte în stil baroc, în care este ilustrată Adormirea Fecioarei. Dincolo de certa influență a artei occidentale asupra persectivei corecte, a liniei și volumetriei desenului, imaginea respectă canonul bizantin: Fecioara acoperită în mantie este întinsă pe catafalcul rectangular, vegheată de apostoli (plasați în două grupuri la extremitățile patului), și-a încredințat sufletul (reprezentat sub formă de prunc înfășat) lui Hristos. Iisus apare în planul secund, lângă pat, ținând la piept sufletul Fecioarei cu mâinile învelite în mantie și privește în jos spre aceasta, nu spre privitor, așa cum se întâmplă în majoritatea reprezentărilor tradiționale. Demnă de remarcat este și distanțierea de modul canonic de a îl reprezenta pe Hristos: aici acesta apare cu trăsături întristate și nu severe; nimbul este simplu nu cruciger; părul, cu cărare la mijloc pare a fi scurt sau prins la ceafă, nu revărsat pe umeri. Ceea ce îl identifică sunt prezența mandorlei - reprezentată ca un halou de lumină fără contur și inscripția IS HS în caractere grecești. Alte detalii semnificative: numărul apostolilor este de 11 și prezența unei cădelnițe în mâna unui dintre martori, detaliu ce lipsește în cele mai multe reprezentări tradiționale.


Titlu uniform: Miscelaneu de cântări bisericeşti, Kiev, sec. XVIII
Subiect liber – cuvant cheie: Miniatură
Cota BAR: Ms. sl. 83