ENÎnchinarea magilor
vezi canoncompara canon
  
Titlu: Miscelaneu religios;ilustrație;Închinarea Magilor;
Date de publicare: Schitul Mare, Galiţia 1731-1733
Descriere fizică: f.156r., 40 x 112 mm
Notă descriptivă: Frontispiciu rectangular, format din trei părți, cea centrală reprezentând ”Închinarea magilor”, cele laterale ilustrând vase cu flori. Fecioara este așezată în latura stângă a imaginii, sub un acoperiș în pantă ce simbolizează ieslea, ținând în brațe Pruncul pe care îl prezintă spre adorare magilor îngenunchiați la picioarele ei. În spatele magilor, un personaj masculin în picioare, cu turban, probabil un slujitor al magilor. Fecioara este îmbrăcată simplu, într-o tunică lungă strânsă în talie cu o centură și un văl scurt ce îi acoperă părul. Magii sunt bogat înveșmântați cu mantii cu gulere decorative. Deasupra magilor, în latura dreaptă, Cerurile sunt deschise în arc de cerc bordat de nori, și din ele strălucește steaua Betleemului, ca o stea cu șase colțuri din care coboară raze către Prunc. Fundalul este articulat de linii și hașuri în peniță.


Titlu uniform: Miscelaneu religios, Schitul Mare, Galiţia, 1731-1733
Subiect liber – cuvant cheie: Miniatură, Illumination
Responsabilitate primara - autor: Amvrosi il.
Cota BAR: Ms. sl. 525