ENEvanghelistul Luca scriind evanghelia
vezi canoncompara canon
  
Titlu: Tâlcul evangheliilor;ilustrație;Sf. Luca evanghelistul;
Date de publicare: Ţara Românească Sec. XVIII
Descriere fizică: f. 146v, 268 x 170 mm
Notă generală: Ilustraţie identică cu cele din Ms. Rom. 2958, f. 211v și Ms. Rom. 2592, f. 230v, de acelaşi autor. Diferenţele țin de stadiul incomplet al unora din părțile ilustrației de față, ca și de apariția acuarelei
Notă descriptivă: Desen în cerneală, cu laviu și acuarelă, ilustraţie în plină pagină, ce urma să fie încadrată de un chenar rectangular în cerneală neagră, reprezentându-l pe evanghelistul Luca scriind. Acesta este înfăţişat frontal, aşezat pe un scaun fără spătar, ţinând un codex în care scrie, având în stânga sa o masă pe care se află o călimară şi două pene de scris. Picioarele, încălţate în sandale romane, se sprijină pe podea. Evanghelistul îşi întoarce capul spre dreapta, privind în jos spre un taur înaripat, aşezat relaxatpe podea, privind spre evanghelist şi ţinînd un sul desfăşurat. Nimbul este un disc plat, lăsat necolorat în albul hârtiei. Identificarea personajului se face prin prezenţa taurului înaripat, simbol al acestui evanghelist. Finalizată doar la stadiul de schiță, figura evanghelistului este lipsită de trăsături faciale, însă se poatepresupune că urma să fie asemănătoare portretelor din cele două manuscrise amintite mai sus.


Notă privind descrierea fizică: Desen în peniţă cu cerneală brună, laviu de cerneală brună și acuarelă.
Titlu uniform: Tâlcul evangheliilor, Ţara Românească, sec. XVIII.
Subiect – nume de persoana: Luca
Subiect liber – cuvant cheie: Portret, Miniatură
Responsabilitate primara - autor: Flor preot ?-1770? copist, ilustr.
Cota BAR: Ms. rom. 2041


Autoritate
Nume: Luca;Evanghelist;secolul I;
Notă biografică: Scrieri: Evanghelia după Luca; Faptele Apostolilor; legenda spune că a pictat prima icoană a Maicii Domnului
Alte variante la nume: Sfântul Luca Evanghelist secolul I Luke Evangelist 1st. cent.