ENEvanghelistul Marcu scriind evanghelia
vezi canoncompara canon
  
Titlu: Tâlcul evangheliilor;ilustrație;Sf. Marcu evanghelistul;
Date de publicare: Ţara Românească Sec. XVIII
Descriere fizică: f. 94v, 265 x 175 mm
Notă generală: Ilustraţie identică cu cele din Ms. Rom. 2958, f. 140v și Ms. Rom. 2592, f. 141v, de acelaşi autor. Diferenţele apar la nivelul peisajului citadin din fundal și la stadiul inclomplet al ilustrației de față
Notă descriptivă: Laviu în cerneală, ilustraţie în plină pagină, cu un chenar rectangular în cerneală neagră, reprezentându-l pe evanghelistul Marcu scriind. Acesta este înfăţişat frontal, aşezat pe un scaun fără spătar în dreptul unui pupitru înalt de copist pe care îşi sprijină cotul stâng şi codexul în care scrie cu pana. În prim plan, pe o masă mai joasă, se află o călimară cu o pană de scris, iar pe podea sunt răsturnate o carte închisă în coperţi grele şi suportul rectangular pentru picioare. Evanghelistul îşi întoarce capul spre dreapta, pentru a privi în jos spre un leu înaripat, aşezat relaxat pe podea, ridicând spre evanghelist un codex închis, indicând astfel importanţa surselor vetero-testamentare pentru Evanghelia după Marcu. Chipul evanghelistului e nefinalizat, aflându-se la stadiul de schiță, dar se poate presupune că urma să fie asemănător portretelor din cele două manuscrise amintite mai sus. În ceea ce privește vestimentația, schița indică o tunică lungă şi o mantie amplă, ambele drapate. Picioarele desculțe par a se sprijini pe podea. Nimbul, și el doar schițat, este conturat ca un disc plat. În același stadiu se află și figura leului plasat în fața evanghelistului. Identificarea evanghelistului se face prin prezenţa leului înaripat, ca simbol al acestuia.


Notă privind descrierea fizică: Desen în peniţă cu cerneală brună, laviu de cerneală brună
Titlu uniform: Tâlcul evangheliilor, Ţara Românească, sec. XVIII
Subiect – nume de persoana: Marcu
Denumire tematica: Evanghelistul Marcu
Subiect liber – cuvant cheie: Portret, Miniatură
Responsabilitate primara - autor: Flor preot ?-1770? copist, ilustr.
Cota BAR: Ms. rom. 2041