ENDumnezeu Tatăl
vezi canoncompara canon
  
Titlu: Rugăciuni şi molitve;ilustrație;Dumnezeu Tatăl;Picu Pătruț;
Date de publicare: Sălişte 1851
Descriere fizică: f. 5v, 87 x 85 mm
Notă generală: Miniatura este datată: "1851 iunie 26".Miniatura este semnată cu ”P”.
Notă descriptivă: Frontispiciu de mari dimensiuni, aproximativ o jumătate din pagină, cu chenar lat și simplu, în bandă. În câmpul frontispiciului este înfățișat Dumnezeu Tatăl conform canonului tradițional: personaj masculin, reprezentat frontal, bust, cu părul și barba lungi și albe, binecuvântând cu mâna dreaptă și ținând un globus cruciger în cea stângă. Personajul este înveșmântat în tunică drapată și chiton amplu și poartă nimb cruciger cu inscripția ” o on”, dublat de un nimb triunghiular. Nimbul este decorat cu soarele și stelele, simbolizând universalitatea puterii divine creatoare, din el pornesc raze de lumină ce texturează fundalul auriu deasupra registrului norilor vălătuciți.


Titlu uniform: Rugăciuni şi molitve, Sălişte, 1847-1872
Responsabilitate primara - autor: Pătruţ, Picu 1818-1872
Cota BAR: Ms. rom. 4912