ENCoborârea la Iad
vezi canoncompara canon
  
Titlu: Începutul cu Dumnezeu de vieţile şi chinurile preacuvioşilor sf. mucenici şi ostaşi lui Hristos, care cu căldură s-au nevoit şi vitejaşte au biruit, care s-au scris întru această carte ...;ilustrație;Şi s-au scris cu toată cheltuiala şi osteneala mea ... Thomiţa Apostol Turnavitu;Coborârea la iad;
Date de publicare: Bucureşti 1812
Descriere fizică: f. 32r, 143 x 108 mm
Notă descriptivă: Ilustrație rectangulară cu chenar în linie simplă, înfățișând ”Coborârea la Iad”. Într-un peisaj schematic, deluros, se deschide în prim-plan o crevasă adâncă cu marginile puternic crestate. Pe fundalul întunecat al crevasei, pe axa centrală a ilustrației, apare silueta lui Hristos în picioare, văzută frontal, într-o mandorlă în formă de migdală. El calcă pe porțile Iadului, căzute una peste alta în formă de cruce și prinde mâinile celor doi proto-părinți, Adam, plasat în dreapta sa, și Eva, reprezentată în stânga, ridicându-i din poziția lor îngenunchiată de pe câte un paralelipiped bogat decorat, aparent niște sarcofage. În spatele proto-părinților se grupează personaje, atât feminine cât și masculine, neindentificate, reprezentând diverse categorii sociale, având ca trăsătură unificatoare gesturile de respect arătate lui Iisus: un braț ridicat la piept și unul flexat din cot și ridicat în semn de osana. Deasupra lui Hristos, în axa centrală a ilustrației, pe fundalul cerului, este înfățișat un heruvim cu șase aripi, flancat de doi îngeri în zbor, purtând fiecare uneltele patimilor (crucea flancată de lancea lui Longinus și de buretele îmbibat în oțet). Deasupra heruvimului se deschid Cerurile sub forma unui semicerc decorat cu stele și bordat de raze.


Titlu uniform: Miscelaneu de literatură religioasă, Bucureşti, 1812
Subiect liber – cuvant cheie: Miniatură
Responsabilitate primara - autor: Tomiţă Apostol Turnavitu copist
Cota BAR: Ms. rom. 4270