ENAdormirea Fecioarei Maria
vezi canoncompara canon
  
Titlu: Pomealnicul sfintei şi dumnezeeştii mănăstiri Brâncovenii, care iaste zidită din temelie dinceput până la sfârşit de răposatul Măriia sa, bunul credincios şi uibitoriul de Hristos, domnul nostru Io Costandin Basarab voevod Brancovean, ctitorul, dându-i şi înzestrând-o cu toate cele ce i-au trebuit şi scriindu-se tot neamul măriei sale în sfântul pomealnicul acesta, ca în veaci să se pomenească.;ilustrație;Adormirea Fecioarei;
Date de publicare: Ţara Românească 1843
Descriere fizică: f. 5v, 156 x 150 mm
Notă descriptivă: Ilustrație rectangulară în plină pagină, cu chenar în dublă linie, având două zone, cea superioară figurativă, cea inferioară, loc pentru inscripție. Pe un fundal în tentă plată albastră, articulată de o arhitectură convențională, se desfășoară, în prim-plan, scena Adormirii Fecioarei. Pe o năsălie acoperită cu o țesătură albă, care cade în falduri până la pavimentul din dale rombice (având o perspectivă nesigură, romburile fiind aproape verticale), este întinsă Fecioara Maria cu brațele încrucișate pe piept. În jurul ei sunt grupați apostolii, aici în număr de nouă, având poziții și gestici diverse, de la refuz și tristețe (mâinile flexate din cot cu palmele întinse înainte - personajul din extrema dreaptă), pâna la acceptarea plină de smerenie (brațul stâng ridicat cu palma lipită la piept și brațul drept cădelnițând - apostolul din extrema stângă). Doi dintre apostoli, plasați în planul secund, între Fecioară și Hristos, ridică la piept câte un codex deschis și sunt singurii care poartă omofor. Restul grupului de apostoli sunt toti îmbrăcați în tunici lungi și chitoane drapate în varii culori și încălțați în sandale. Trăsăturile faciale sunt variate, de la tânărul imberb (Sf. apostol Ioan) cu părul scurt și ondulat, la mai vârsnici, cu barbă lungă și păr rărit în creștet. Pe fundalul cerului albastru este reprezentat Iisus într-o mandorlă de lumină tivită de nori, aproximativ ovală. El binecuvântează cu mâna dreaptă, supradimensionată pentru a sublinia gestul, în timp ce în mâna stângă, acoperită de un colț al mantiei în semn de respect, susține sufletul Fecioarei, pentru a îl ridica la Ceruri.


Titlu uniform: Pomelnicul Mănăstirii Brâncoveni, Ţara Românească, 1843.
Subiect liber – cuvant cheie: Miniatură
Cota BAR: Ms. rom. 2076