ENRegele-Prooroc David
vezi canoncompara canon
  
Titlu: Cronograf;ilustrație;Proorocul și Regele David;
Date de publicare: Starchiojd 1799
Descriere fizică: f. 4v., 243 x 166 mm
Notă descriptivă: Ilustrație în plină pagină, cu chenar în dublă linie cu traseu nesigur, având latura superioară a chenarului lățită în bandă și decorată cu motive vegetale. Pe un fundal arhitectural foarte complex (aparent în planul secund o biserică și în planul îndepărtat un zid de incintă cu turle și turnuri) se suprapune în prim-plan, în latura stângă a imaginii, un medalion oval de mari dimesiuni, reprezentând interiorul unei încăperi în care regele David este așezat și scrie. Spațiul arhitectural al scriptoriului este articulat de o arcadă în acoladă, sprijinită pe colonete răsucite, cu capitele corintice, cu timpanul bogat decorat cu motive vegetale, din care coboară un lampadar cu două brațe. Mobilierul, deși redus la un jilț cu spătar drept și foarte înalt și la o masă scundă pentru scris, a fost atent și detaliat decorat, jilțul cu motive geometrice amintind de sculptura în lemn a mobilierului bisericesc, iar acoperământul mesei atent drapat, ajurat și brodat. Pe masă se află o călimară rectangulară, deschisă. David, văzut din semiprofil, așezat în jilt, stă aplecat asupra codexului în care scrie și pe care îl ține deschis cu mâna stângă. El este înfățișat ca un bărbat matur, cu barbă atent rotunjită, mustăți bogate și păr scurt, tăiat rotund. El este îmbrăcat în veșminte de brocart, de tradiție bizantină, însă poartă o coroană de model occidental. De peretele de deasupra mesei este atârnată harfa de formă trapezoidală.


Titlu uniform: Cronograf, Ţara Românească, Starchiojd, 1799
Subiect liber – cuvant cheie: Miniatură
Responsabilitate primara - autor: Ioniţă sin Constantin logofăt copist, pref.
Cota BAR: Ms. rom. 116