ENRegele-Prooroc David
vezi canoncompara canon
  
Titlu: Seferteillim adecă Cartea laudelor ce să numeaşte Psaltir<e>, carea s-au tălmăcit de pre limba slovenească pre limba rumânească;ilustrație;Regele David;
Date de publicare: Ţara Românească Sec. XVIII
Descriere fizică: f. 3v, 265 x 185 mm
Notă descriptivă: Ilustrație în plină pagină înfățisându-l pe Regele David, ținând cartea Psalmilor deschisă cu primul vers al psalmilor: "Fericit omul, carele n-au umblat în sfatul necredincioşilor şi ... ”. Acesta este reprezentat frontal, așezat într-un jilț, înveșmântat în ”regalia” de tip occidental: coroană, sceptru, mantie roșie cu garnitură de hermelină la guler, însă roba bogată de damaschin, lungă până la glezne și strânsă în talie cu un șal scump, face parte din vestimentația de tradiție bizantină a înalților boieri din Principate. El apare ca un bărbat în vârstă cu păr buclat și barba de lungime medie albă și chipul ridat. Scena este plasată într-un cadru lipsit de adâncime, articulat însă de o mulțime de elemente prezente în prim-plan, în jurul personajului: latura superioară a ilustrației este dublată de o draperie scurtă de brocart brodat, decorată; în colțurile de jos ale ilustrației, flancând personajul, se găsesc un ulcior metalic (dreapta) și un vas din care se înalță un buchet supradimensionat de flori; în partea superioară a buchetului este reprezentată, schematizat, harfa lui David. Întreaga imagine degajă influența puternică a artei occidentale, influență vizibilă și în celelalte opere ale lui popa Flor, dar cu o bogăție de detalii de baroc balcanic


Notă privind descrierea fizică: Absența stratului de pigment pe anumite suprafețe plasate în special în marginea exterioară a ilustrației
Titlu uniform: Psaltire, Ţara Românească, secol XVIII
Subiect – nume de persoana: David
Subiect liber – cuvant cheie: Miniatură
Responsabilitate primara - autor: Flor preot ?-1770?
Cota BAR: Ms. rom. 937