ENRegele-Prooroc David
vezi canoncompara canon
  
Titlu: Seferteilim adecă Cartea laudelor ce să numeaşte Psaltire cu tâlc tălmăcită de pre limba slovenească pre limba rumânească;ilustrație;scriindu-să acum de iznoavă Sfinţiei sale părintelui chiriu chir Grigorie, Episcopul Râmnicului, la anii de la Zidirea Lumii 7262, iar de la Naşterea Domnului nostru I<isu>s H<risto>s 1754, dechemvrie dni 26;Regele David și Proorocul Natan;
Descriere fizică: f. 1r, 254 x 175 mm
Notă generală: Ilustrație asemănătoarecu cea din ms.rom. 937, f.2
Notă descriptivă: Pagină de titlu cu ilustrație în plină pagină cu o structură complexă: în registrul superior, printr-un portal în acoladă brâncovenească, al cărui fronton este decorat cu doi heruvimi ilustrați după modelul putti, sunt înfățișate cerurile deschise ca un amplu arc de cerc colorat în albastru, bordat de o draperie în acoladă; pe fundalul albastru Dumnezeu este reprezentat alegoric ca un soare de aur, purtând inscripția Iahve în caractere ebraice. În registrul central sunt înfățișați, afrontați, proorocul Natan în dreapta imaginii și regele David în stânga, ambii plasați sub câte o arcadă susținută de coloane corintice și despărțiți de cartușul cu titlul lucrării. Registrul inferior are câte o inscripție sub fiecare din cele două personaje din registrul central și, în centru, este reprezentat un penitent pocăindu-se îngenunchiat, cu brațele duse la piept și capul plecat. Coroana așezată pe pamânt nu face decât să sublinieze siceritatea pocăiței. Deasupra sa, înfățișat doar bust, un arhanghel coboară pe un nor, purtând în mâna stângă o sabie și o flamură, iar în dreapta, ceea ce pare a fi un craniu. În partea stângă a registrului se vede, în planul depărtat, silueta unei mănăstiri.

Cele două personaje din registrul central sunt surprinse în episodul mustrării lui David de către Natan (2 Samuel, 11). Prorocul David se sprijină pe o liră și își pleacă capul, rigicând un braț acoperit de mantie spre a își sterge lacrimile de pocăință. Prorocul Nathan ţine în mâna stângă un rulou desfăşurat, în timp ce ridică dreapta adresându-se regelui. Ambele personaje sunt reprezentate ca bărbați maturi, încărunțiți, cu riduri. De remarcat atenția pentru veșminte: Natan este îmbrăcat în tunică lungă și hiton, în timp ce costumul lui David pune accent pe elementul militar: cizme miliare clasice, armură pentru genunchi. Inscripții: Prorocul David, ţinând la picioare harpa, în care este înscris textul "Greşit-am Domnului mieu împăratului"; David este poziţionat pe un soclu cu inscripţia "Ispitiţi Scripturile, că întru dânsele veţi afla viiaţa veacinică"; în dreapta, Prorocul Nathan, ţinând în mână un rulou desfăşurat cu textul "Domnul au iertat greşala ta"; pe soclul pe care este aşezat se citeşte inscripţia "Cel ce nu ştie scriptura nu ştie putearea şi înţelepciunea lui Dumnezeu"


Titlu uniform: Psaltire, Ţara Românească, 1754
Subiect – nume de persoana: David
Denumire tematica: King David and Nathan, the Prophet
Subiect liber – cuvant cheie: Miniatură
Responsabilitate primara - autor: Flor preot ?-1770? ilustr.
Cota BAR: Ms. rom. 2711