ENRegele-Prooroc David
vezi canoncompara canon
  
Titlu: Psaltirea prorocu<lu>i şi împăratu<lu>i David, tâlcuită, ce iaste tălmăcită de pre limba slovenească pre limba românească, scriindu-să acum de iznoavă într-adins;ilustrație;Regele David;
Descriere fizică: f.2v, 256 x 165 mm
Notă descriptivă: Ilustrație în plină pagină înfățisându-l pe Regele David, ținând cartea Psalmilor deschisă. Pe filele ei scrie: "Iată în capul cărţii scris iaste pentru mine: Fericit bărbatu<l> carele n-au mers i proci". Acesta este reprezentat din semiprofil, așezat într-un jilț, înveșmântat în ”regalia” de tip occidental: coroană, sceptru, mantie roșie cu garnitură de hermelină la guler. El apare ca un bărbat matur, cu barbă de lungime medie, incărunțită și fața fără riduri. Mobila, jilțul și masa pe care se află deschisă cartea Psalmilor, sunt de tip baroc, bogat decorate. Scena este plasată într-un cadru arhitectural cu perspectivă nesigură la nivelul pavimentului (caroiaj de placi cu punct de fugă diferit de restul ilustrației), însă cu arcade ample bine desenate, cu draperii dramatic cutate în spatele personajului. Din punct de vedere cromatic, personajul este scos în relief, fiind accentuat cu tușe de culoare. Întreaga imagine degajă influența puternică a artei occidentale, influență vizibilă și în celelalte opere ale lui popa Flor.


Titlu uniform: Psaltire cu tâlc, Ţara Românească, 1764
Subiect – nume de persoana: David
Subiect liber – cuvant cheie: Miniatură
Responsabilitate primara - autor: Flor preot ?-1770?
Cota BAR: Ms. rom. 501