ENEvanghelistul Matei scriind evanghelia
vezi canoncompara canon
  
Sfântul Grigorie Decapolitul
vezi canoncompara canon
  
Titlu: Acest sf<â>nt şi d<u>mnezeesc Pomeanic ce să zice Proscomisarion;ilustraţie;Sf. Grigori Decapolitul, Sf. Apostol Matei evanghelistul;
Date de publicare: Costeşti (Vâlcea) 1834-1886
Descriere fizică: f. 21v, 137 x 170 mm
Notă generală: Moaştele Sf. Grigorie Decapolitul sunt păstrate la mănăstirea Bistriţa din jud. Vâlcea.
Notă descriptivă: Ilustraţie în plină pagină, de formă rectangulară, cu chenar lat, trasat din linii cu traseu liber. Fundalul câmpului ilustraţiei este împărţit în două zone, cea inferioară, aproximativ a cincea parte din inălţime, este colorată în acuarelă brună diluată, în timp ce partea superioară este lăsată de culoarea hârtiei, avand doar o bandă lată de acuarelă verde în tentă semitransparentă drept chenar. În prim plan sunt reprezentaţi frontal, în picioare, Sf. Grigorie Decapolitul şi Sf. Evanghelist Matei. Sf. Grigorie Decapolitul este înfăţişat în veşminte liturghice preoţeşti, ţinând la piept cu braţul stâng Evanghelia şi binecuvântând cu mâna dreapta. Faţa este ascetică, cu obrajii înguşti acoperiţi de o barbă scurtă şi ondulată, un nas drept, ochi migdalaţi şi gură mică. Părul este scurt, buclat şi cărunt precum barba. Sf. Evanghelist Matei este reprezentat ca o persoană de vârstă înaintată, îmbrăcată în tunică lungă şi chiton, dar desculț. Faţa este ridată, trăsăturile sunt la fel de severe ca ale primului personaj, părul şi barba lungă sunt albe. El poartă în mâna dreaptă o pană, în timp ce în mâna stângă ţine deschis un codex cu foi albe.


Titlu uniform: Pomelnicul măn. Costeşti, Vâlcea, 1834-1886
Subiect – nume de persoana: Matei
Subiect liber – cuvant cheie: Miniatură
Cota BAR: Ms. rom. 2192


Autoritate
Nume: Matei;Apostol şi Evanghelist;secolul I;
Notă biografică: Unul din cei doisprezece apostoli aleşi de Iisus, numit "Levi fiul lui Alfeu" înainte de convertire
Alte variante la nume: Sfântul Matei Apostol şi Evanghelist secolul I Matthew Apostle 1st.cent.