ENBuna Vestire
vezi canoncompara canon
  
Titlu: Acest sf<â>nt şi d<u>mnezeesc Pomeanic ce să zice Proscomisarion;ilustraţie;Buna Vestire;
Date de publicare: Costeşti (Vâlcea) 1834-1886
Descriere fizică: f. 30v, 140 x 167 mm
Notă descriptivă: Ilustraţie în plină pagină, de formă rectangulară, cu chenar lat, trasat din linii cu traseu liber. Structura iconografică este similară celei din fresce sau icoane: un fundal arhitectonic conventional, sugerând spaţiul închis al unei încăperi, dar în care sunt prezente elemente specifice exteriorului: un foişor, acoperişuri, etc. Cele două personaje principale, Fecioara Maria şi Arhanghelul Gavriil, sunt plasate faţă în faţă, înfăţişate în picioare, din profil. Arhanghelul este surprins într-o poziţie de închinare, în timp ce o binecuvântează pe Fecioară cu mâna dreapta şi ţine în stânga o ramură de palmier. Fecioara, într-un gest de supunere, e prezentată în postură de orantă. Trăsăturile faciale sunt schematice şi sugerează tinereţea personajelor. Se remarcă ochii migdalaţi, cu pleoape grele şi privirea arhanghelului adresată privitorului. Vestimentaţia Fecioarei e tradiţionala: tunică albastră şi mantie roşie. În partea superioară a imaginii, Cerurile deschise sunt sugerate de arcuri de cerc concentrice, divers colorate, mărginite de o bordură de raze albe ale Luminii. Din ceruri coboară Sfântul Duh în chip de porumbel alb.


Titlu uniform: Pomelnicul măn. Costeşti, Vâlcea, 1834-1886
Tema: Buna Vestire
Subiect liber – cuvant cheie: Miniatură
Cota BAR: Ms. rom. 2192