ENEvanghelistul Matei scriind evanghelia
vezi canoncompara canon
  
Titlu: Tolkovanie Četveroevangeliję;ilustraţie;O Hagios Mathaios;
Date de publicare: Ţara Românească 1703
Descriere fizică: f. [7v], 232 x 155 mm
Notă descriptivă: Xilogravură în plină pagină, de formă rectangulară, reprezentând pe Evanghelistul Matei. În chenarul rectangular apare un medalion oval, delimitând un cadru simetric ornamentat cu motive tipic baroce, volute aparent metalice, folosite adesea la decorarea scuturilor heraldice aplicate pe arhitecturi sau la cartuşele materialelor cartografice. În medalionul oval, ca un ax vertical al acestuia, Evanghelistul Matei este reprezentat frontal, în picioare, având în dreapta un înger (atributul identificator al acestui evanghelist) şi în stânga o masă de scris, acoperită cu o faţă de masă pe ea aflându-se un vas mic drept călimară, pene şi un cuţit pentru răzuit pergamentul.

Evanghelistul Matei, reprezentat în picioare, frontal, ţine deschis un codex aflat pe masa, în timp ce mâna dreapta, flexată, ţine o pană. Trăsăturile feţei sunt severe, cu arcadele ochilor puternic conturate, ochii mici, spâncene groase şi intens negre. Părul, buclat este scurt în faţă, dar revărsat pe umeri, mustaţa şi barba sunt cărunte. Nimbul este reprezentat ca un disc plat, cu contur negru. Îmbrăcămintea este o adaptare a celei de tradiţie romană târzie: tunică cu mânecă lungă şi, în locul chitonului, o haină amplă, cu mâneci scurte şi despicate, ambele drapate. În dreapta personajului, cu privirea îndreptată în afara ilustraţiei, direct spre spectator, este reprezentat un înger, simbolul caracteristic al Evanghelistului Matei. Îngerul, proporţional de două ori mai mic, având atât trasăturile feţei cât şi conformaţia corporală de copil, este îmbrăcat într-o tunică şi un chiton. Aripile îngerului sunt extinse iar nimbul lipseşte. În plan secund se profilează o arhitectură convenţională: un pilastru puternic, plasat în spatele Evanghelistului împarte fundalul în două arcade, cel din stânga reprezentând chilia sfântului, cel din dreapta reprezentând o deschidere spre un peisaj deluros, ocupat cu arhitecturi schematice ce sugerează aşezăminte monahale.

Deasupra Evanghelistului, lângă linia de contur a medalionului, un sul desfăşurat purtând inscripţia grecească, dar cu caractere slavone "O Hagios Mathaios".


Notă privind descrierea fizică: Xilogravură.
Titlu uniform: Tâlcul evangheliilor, Ţara Românească, 1703
Subiect – nume de persoana: Matei,
Subiect liber – cuvant cheie: Portret, Evanghelist, Miniatură
Responsabilitate secundara: Antim Ivireanul mitropolit al Ungrovlahiei 1650-1716
Cota BAR: Ms. sl. 206