ENHodighitria
vezi canoncompara canon
  
Ioan Botezătorul – Îngerul Pustiei
vezi canoncompara canon
  
Titlu: Slujebnic arhieresc;ilustrație;Hodighitria; Sf. Ioan Botezătorul îngerul pustiei; Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul; Fecioara cu Pruncul;
Date de publicare: Ţara Românească 1799
Descriere fizică: f. 29v, 70 x 160 mm; 75 x 125 mm
Notă descriptivă: Pagină de manuscris foarte ornamentată, cu textul flancat sus și jos de ilustrații și articulat de inițiale decorate. În frontispiciul lipsit de chenar și compus din trandafiri (floare marianică) se suprapune, ca un cartuș, o draperie susținută de un înger, draperie ce constituie fundalul pentru Fecioara Maria Hodighitria. Prezența draperiei, forma și susținerea ei de către o ființă angelică trimite la modul de reprezentare a temei iconografice ”Umbrirea de Sfântul Duh”, temă ce ilustrează textul Evangheliei după Luca 1:35 ("[...] Duhul Sfânt se va coborî peste tine şi puterea Celui-Prea-Înalt te va umbri. De aceea Sfântul care Se va naşte va fi numit Fiul Domnului"). În ilustrația de față prezența draperiei nu face decât să sublinieze calitatea de Fiu al Domnului deținută de Pruncul din brațele Fecioarei. Din punct de vedere al canonului iconografic Fecioara cu Pruncul este strict tradițională: Fecioara, așezată, ține Pruncul la piept cu brațul stâng, arătând cu mâna dreaptă spre acesta; cei doi se privesc în timp ce Pruncul binecuvântează cu mâna dreaptă și ține un sul strâns în cea stângă; Pruncul este reprezentat cu o siluetă de adolescent micșorată la scară și are nimbul cruciger inscripționat ” o on”.

În josul paginii sunt afrontate siluetele Sfântului Ioan Botezătorul și al Fecioarei purtând Pruncul, având între ei un vas metalic auriu, în formă de pocal, în care se află capul tăiat al Sfântului Ioan Botezătorul. Fecioara cu Pruncul, aflată în partea dreaptă a imaginii, este îmbrăcată similar cu reprezentarea sa din frontispiciu și ține în mâna dreaptă un sul desfășurat cu inscripția "Fiiul mieu pentru <ru>găciunile maicii tale". Sf. Ioan Botezătorul, plasat în stânga vasului ce îi poartă capul tăiat, este reprezentat ca Înger al Pustiei, cu aripi mari, larg deschise și ține la rândul său un sul incripționat"D<oa>mne mân<tuie>şte pre cei ce s<e>roagă ţie". Deasupra vasului cu capul Sf. Ioan Botezătorul este scris "Iartă greşalele robilor tăi şi ale Botezătorului tău". Întreaga compoziție trimite, din nou, în mod alegoric, la fel ca și frontispiciul, prin dispunerea personajelor la Buna Vestire: Sf. Ioan Botezătorul în calitatea sa de Înger al Pustiei este un mesager al Domnului la fel ca și arhanghelul Gabriel, vestiindu-l pe Hristos


Titlu uniform:
Denumire tematica: Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul
Subiect liber – cuvant cheie: Miniatură
Responsabilitate secundara: Şerban protopop copist?
Cota BAR: Ms. rom. 1384