ENEvanghelistul Marcu scriind evanghelia
vezi canoncompara canon
  
Titlu: Tolkovanie Četveroevangeliję;ilustraţie;O Hagios Markos;
Date de publicare: Ţara Românească 1703
Descriere fizică: f. [94v], 232 x 145 mm
Notă descriptivă: Xilogravură în plină pagină, de formă rectangulară, reprezentând pe Evanghelistul Marcu. În chenarul rectangular apare un medalion oval, delimitând un cadru simetric ornamentat cu motive tipic baroce, volute aparent metalice, folosite adesea la decorarea scuturilor heraldice aplicate pe arhitecturi sau la cartuşele materialelor cartografice. În medalionul oval, ca un ax vertical al acestuia, Evanghelistul Marcu este reprezentat în picioare, din semiprofil, având în dreapta un leu (atributul identificator al acestui evanghelist) şi în stânga o masă de scris, acoperită cu o faţă de masă pe ea aflându-se un vas mic drept călimară, un cuţit pentru răzuit pergamentul, un codex închis pe care îşi sprijină Evanghelistul mâna şi un codex deschis, plasat la o oarecare distanta, sugerând inspiraţia vetero-testamentară pentru Evanghelia după Marcu.

Evanghelistul Marcu, reprezentat în picioare, ţine cu mâna stângă un codex inchis, cu coperţi în ferecătură, codex ce se sprijină cu cantul de masă. În mâna dreapta, flexată, ţine o pană. Trăsăturile feţei sunt severe, cu arcadele ochilor puternic conturate, ochii mici, spâncene groase şi intens negre. Părul, lung, buclat, revărsat pe umeri, mustaţa şi barba sunt înspicate. Nimbul este reprezentat ca un disc plat, cu contur negru. Îmbrăcămintea este de tradiţie romană târzie: tunică cu mânecă lungă şi chiton, ambele drapate. În dreapta personajului, cu privirea îndreptată în afara ilustraţiei, direct spre spectator, este reprezentat un leu, simbolul caracteristic al Evanghelistului Matei. Leul este întins pe podea, fiind vizibile doar capul, o laba din faţă şi o aripă; atât capul cât şi laba sunt antropomorfizate. Nimbul lipseşte, ca şi la celelalte simboluri ale evangheliştilor din acest Tetraevangheliar. În plan secund se profilează o arhitectură convenţională, însă uşor înclinată faţă de axa verticală: o arcadă semicirculară plasată pe colonete cu capitele corintice, plasată în spatele Evanghelistului, împarte fundalul în două zone, ambele reprezentând chilia sfântului, dar a căror arhitectură este deconcentrantă şi lipsită de un punct de fugă unitar (de ex. poziţia ferestrei din dreapta evanghelistului faţă de linia podelei).

Deasupra Evanghelistului, lângă linia de contur a medalionului, un sul desfăşurat purtând inscripţia grecească, dar cu caractere slavone "O Hagios Markos".


Notă privind descrierea fizică: Xilogravură.
Titlu uniform: Tâlcul evangheliilor, Ţara Românească, 1703
Subiect – nume de persoana: Marcu
Denumire tematica: Mark the Evangelist
Subiect liber – cuvant cheie: Portret, Evanghelist, Miniatură
Responsabilitate secundara: Antim Ivireanul mitropolit al Ungrovlahiei 1650-1716
Cota BAR: Ms. sl. 206


Autoritate
Nume: Marcu;Evanghelist;m. cca 74;
Notă biografică: Scrieri: Evanghelia după Marcu
Alte variante la nume: Sfântul Marcu Apostol şi Evanghelist m. cca 74 Mark Apostle d. cca 74