ENEvanghelistul Luca scriind evanghelia
vezi canoncompara canon
  
Titlu: Theofilact Vulgarias adecă Tâlcuirea sa ce face la Sfânta şi Dumnezeiasca Ev<an>ghelie;ilustraţie;1764;[Evanghelistul Luca];
Descriere fizică: f. 230v, 232 x 157 mm
Notă generală: Ilustraţie identică cu cea din Ms. Rom. 2958, f. 211v, de acelaşi autor. Diferenţele constau doar în absenţa accentelor de aur de pe nimburi şi de pe călimară
Notă descriptivă: Laviu în cerneală, ilustraţie în plină pagină, cu un chenar rectangular în cerneală neagră, reprezentându-l pe evanghelistul Luca scriind. Acesta este înfăţişat frontal, aşezat pe un scaun fără spătar, ţinând un codex în care scrie, având în stânga sa o masă pe care se află o călimară şi două pene de scris. Evanghelistul îşi întoarce capul spre dreapta, privind în jos spre un taur înaripat care stă aşezat pe podea într-o poziţie relaxată, privind spre evanghelist şi ţinînd un sul desfăşurat pe care este scris începutul Evangheliei după Luca, cu caractere chilirice: "De vreame ce mulţ<i> s-au apucat să facă vorbă de lucrurile". Luca este reprezentat ca un bărbat matur, cu părul şi barba cărunte, cu ochi mari şi gură cu buze bine conturate. Este îmbrăcat într-o tunică lungă şi o mantie drapată. Picioarele încălţate în sandale romane se sprijină pe podea. Nimbul este un disc plat, lasat necolorat în albul hârtiei, pe el aflându-se o inscripţie în caractere chilirice care identifică personajul. Identificarea este dublată şi de prezenţa taurului înaripat, simbol al acestui evanghelist.

Cadrul arhitectural aflat în fundal aminteşte de arhitectura italiană renascentistă şi post-renascentistă cu ziduri severe de piatră, modulate de pilaştri şi semipilaştri, cornişe, frize, nişă cu cap semicircular pregătită pentru o statuie. Popa Flor a simplificat reprezentarea arhitecturală occidentală, adaptând-o la realităţile arhitecturii locale, prin adăugarea de elemente arhitecturale brâncoveneşti.


Notă privind descrierea fizică: Desen în peniţă cu cerneală neagră, laviu de cerneală neagră
Titlu uniform: Tâlcul evangheliilor, Ţara Românească, 1764
Subiect – nume de persoana: Luca
Denumire tematica: Evanghelistul Luca
Subiect liber – cuvant cheie: Portret, Miniatură
Responsabilitate secundara: Flor preot ?-1770? copist, ilustr.
Cota BAR: Ms. rom. 2592


Autoritate
Nume: Luca;Evanghelist;secolul I;
Notă biografică: Scrieri: Evanghelia după Luca; Faptele Apostolilor; legenda spune că a pictat prima icoană a Maicii Domnului
Alte variante la nume: Sfântul Luca Evanghelist secolul I Luke Evangelist 1st. cent.