ENEvanghelistul Luca scriind evanghelia
vezi canoncompara canon
  
Titlu: Tetraevangheliar;ilustraţie;Sfântul Evanghelist Luca;
Date de publicare: Mănăstirea Căldăruşani 1643
Descriere fizică: f. [144v], 305 x 190 / 191 mm
Notă descriptivă: Ilustraţie în plină pagină, de formă rectangulară, reprezentând pe evanghelistul Luca scriind. Contururile desenului sunt în cerneală neagră. Imaginea se profilează pe un fundal în tentă plată, albastru cobalt și este delimitată de un chenar lat, cu margini aurii, fond roşu pompeian şi albastru cobalt, pe care se desfăşoară medalioane entrelac, aurite. Accente de culoare vermillion apar în mijlocul medalioanelor. Personajul este aşezat pe o pernă roşie plasată pe o banchetă fară spătar, trapezoidală, reprodusă într-o perspectivă tipic bizantină. În faţa personajului este plasat un pupitru de lectură cu bază înaltă, de forma unui dulap poliedric, cu suprafaţa superioară utilizată ca masă, pe care se află o călimară. Pe pupitrul de lectură se află un codex deschis.

Evanghelistul, reprezentat în semiprofil, îşi sprijină picioarele pe un suport specific copiştilor antici şi scrie, aplecat deasupra sulului desfăşurat. Trăsăturile feţei sunt ascetice, cu pomeţi proeminenţi. Pielea netedă, neridată marchează vârsta personajului, la fel ca părul scurt, buclat şi barba abia mijită. Nimbul este reprezentat ca un disc plat aurit, cu contur negru. Îmbrăcămintea e de tradiţie romană târzie: tunică cu mânecă lungă de culoare albastră-cenuşiu şi chiton deschis la culoare. Volumul cutelor drapajelor sugerează o anatomie bine definită. Costumul este completat cu sandale romane, abia schiţate. În faţa personajului, la nivelul podelei, este reprezentat un taur, simbolul evanghelistului Luca. Taurul, proporţional de trei ori mai mic decât personajul, ţine un sul de pergament desfăşurat pentru a sugera raporturile evangheliei lui Luca cu profeţiile din Vechiul Testament.

În plan secund, se profilează o arhitectură convenţională: un turn înalt şi un ciboriu supraînălţat, cu două ziduri orizontale care să echilibreze axele, sugerând un spaţiu închis de tip monahal. Între turlele celor două structuri este întins un vellum alb, cu dungi transversale negre. Deasupra este înscripţionat în caractere slavone "St.Luk.ev", în pigment alb. În partea inferioară a ilustraţiei, în pigment alb, o inscripţie în slavonă, aparent legată de numele miniaturistului: [Izpopivliky zugrif].


Notă privind descrierea fizică: Suport de hârtie cu foiţă de aur, coloranţi şi pigmenţi minerali şi vegetali
Titlu uniform: Tetraevangheliarul de la Căldăruşani, 1643
Subiect – nume de persoana: Luca
Subiect liber – cuvant cheie: Portret aşezat, Evanghelist, Miniatură
Responsabilitate secundara: Vlaicu Zugravul miniaturist
Cota BAR: Ms. sl. 13


Autoritate
Nume: Luca;Evanghelist;secolul I;
Notă biografică: Scrieri: Evanghelia după Luca; Faptele Apostolilor; legenda spune că a pictat prima icoană a Maicii Domnului
Alte variante la nume: Sfântul Luca Evanghelist secolul I Luke Evangelist 1st. cent.