ENEvanghelistul Marcu scriind evanghelia
vezi canoncompara canon
  
Titlu: Tetraevangheliar;ilustraţie;Sfântul evanghelist Marcu;
Date de publicare: Mănăstirea Căldăruşani 1643
Descriere fizică: f. [89v], 306 x 190 mm
Notă descriptivă: Ilustraţie în plină pagină, de formă rectangulară, reprezentând pe evanghelistul Marcu în timp ce citeşte. Contururile desenului sunt în cerneală brună, înlocuită cu cerneală neagră în anumite zone. Imaginea se profilează pe un fundal în tentă plată, verde întunecat și este delimitată de un chenar lat, cu margini aurii, fond roşu pompeian şi albastru de lapis lazuli, pe care se desfăşoară medalioane entrelac, aurite. Accente de culoare vermillion de miniu apar în mijlocul medalioanelor. Personajul este aşezat pe o pernă roşie, plasată pe o banchetă fară spătar, reprodusă într-o perspectivă tipic bizantină și anume trapezoidală. Un pupitru de lectură cu picior înalt este plasat în faţa personajului, baza fiind utilizată ca masă de scris, pe care se află o călimară cu pana de scris, vasul de preparare a cernelii şi un compas.

Personajul, reprezentat în semiprofil, citeşte codexul aflat pe pupitrul de lectură, sprijinindu-şi picioarele pe un suport specific copiştilor antici. Trăsăturile feţei sunt ascetice, cu pomeţi proeminenţi. Pielea netedă, neridată încă, marchează vârsta matură a personajului, la fel ca și părul brunet, tuns scurt, buclat şi barba care nu îi acoperă decât obrajii. Nimbul este reprezentat ca un disc plat aurit, cu contur negru. Îmbrăcămintea e de tradiţie romană târzie: tunică cu mânecă lungă de culoare roşie şi chiton albastru cenuşiu, drapat doar de la talie în jos. Volumul cutelor drapajelor sugerează o anatomie bine definită. Costumul este completat cu sandale romane, abia schiţate. În faţa personajului, la nivelul podelei, este reprezentat un leu nimbat şi înaripat, simbolul caracteristic al evanghelistului Marcu. Leul, reprezentat proporţional de trei ori mai mic decât personajul ţine în ghiare un sul de pergament desfăşurat sugerând raporturile evangheliei lui Marcu cu profeţiile din Vechiul Testament. Aripile leului sunt mari, puternice, extinse şi de aceeaşi culoare brună ca şi restul corpului.

În plan secund, se profilează o arhitectură convenţională, un turn înalt şi un ciboriu supraînălţat, cu un zid opac între ele, sugerând un spaţiu închis de tip monahal. Între turlele celor două structuri este înscripţia în caractere slavone "St.Marko.ev", în pigment alb.


Notă privind descrierea fizică: Suport de hârtie cu foiţă de aur, coloranţi şi pigmenţi minerali şi vegetali
Titlu uniform: Tetraevangheliarul de la Căldăruşani, 1643
Subiect – nume de persoana: Marcu
Subiect liber – cuvant cheie: Portret aşezat, Evanghelist, Miniatură
Responsabilitate secundara: Vlaicu Zugravul miniaturist
Cota BAR: Ms. sl. 13


Autoritate
Nume: Marcu;Evanghelist;m. cca 74;
Notă biografică: Scrieri: Evanghelia după Marcu
Alte variante la nume: Sfântul Marcu Apostol şi Evanghelist m. cca 74 Mark Apostle d. cca 74