ENPlatytera
vezi canoncompara canon
  
Titlu: Miscelaneu religios;ilustraţie;Laudă şi rugăciune;
Date de publicare: f. l. Sec. XVII
Descriere fizică: f. 20, 82/84 x 99 mm
Notă descriptivă: Ilustraţie dreptunghiulară, plasată în jumătatea superioară a paginii. Imaginea intitulată în textul manuscrisului "Laudă şi rugăciune", reprezintă de o manieră realistă o slujbă marianică în interiorul unei biserici ortodoxe. Într-un cadru arhitectural de interior, sugerat de un iconostas masiv şi bogat decorat ce constituie întregul fundal al compoziţiei şi un paviment de dale rectangulare corecte din punct de vedere perspectival, comunitatea credincioşilor (ecclesia) se închină Fecioarei Platytera aflată în icoana centrală a iconostasului. Credincioşii, împărţiţi în două grupuri (manieră des întâlnită în ilustraţiile acestui manuscris), îşi îndreaptă, aproape toti feţele către preotul aflat în faţa icoanei. Acesta, întors cu spatele către privitor şi faţa înălţată către icoana Platyterei, slujeşte cu braţele ridicate către aceasta şi cu palmele în sus în gest de orant. Ca şi personajul central, doi alţi preoţi pot fi distişi datorită veşmintelor liturghice (stihar, felon şi epitrahil): în partea stângă a imaginii un preot tânăr surprins în gest amplu de orant, în partea dreaptă, în prim-plan, un preot în vârstă aparent îndrumând credinciosul de lângă el care îl ascultă atent. Trebuie remarcată ideea de ecclesia (comunitate de credincioşi) care se degajă din acest grup: conduşi de preoţi, tineri şi bătrâni, femei şi bărbaţi se unesc în rugăciune. Spre deosebire de imaginea de la fila 20, unde atenţia credincioşilor este atrasă direct spre obiectul rugăciunii, în imaginea de faţă ecclesia se concentrează asupra figurii celui care slujeşte, accentuând vizual rolul de intermediar si de călăuză al acestuia. Iconostasul, dincolo de suprafaţa sa aurită şi bogat decorată cu semicoloane şi capitele corintice şi colonete torsate, conţine trei icoane.

Cea centrală, plasată deasupra întrării în altar, este icoana Fecioarei cu Pruncul de tip Platytera: fecioara reprezentată bust, frontal, cu braţele înalţate în gest de orantă şi Pruncul plasat tot frontal, binecuvântând, în dreptul pieptului Mariei. Icoanele laterale sunt schematice, aparent reprezentând câte o pereche de sfinţi întorşi în profil spre icoana centrală


Titlu uniform:
Tema: Laudă şi rugăciune
Subiect liber – cuvant cheie: Miniatură, Rugăciune, Iconostas, Veşminte liturghice
Cota BAR: Ms. gr. 113