ENEvanghelistul Marcu scriind evanghelia
vezi canoncompara canon
  
Titlu: Theofilact Vulgarias adecă Tâlcuirea sa ce face la Sfânta şi Dumnezeiasca Ev<an>ghelie;ilustraţie;[Marcu evanghelistul];
Descriere fizică: f. 140v, 232 x 154 mm
Notă generală: Ilustraţie identică cu cea din Ms. Rom. 2592, f. 141v, de acelaşi autor. Diferenţele constau doar în accentele de aur pe nimb şi pe călimară, plasarea inscripţiei identificatoare pe o arhitectură din planul secund, nu pe nimb, cât şi într-o mai mare plasticitate a formelor realizată prin accentuarea umbrelor.
Notă descriptivă: Laviu în cerneală, ilustraţie în plină pagină, cu un chenar rectangular în cerneală neagră, reprezentându-l pe evanghelistul Marcu scriind. Acesta este înfăţişat frontal, aşezat pe un scaun fără spătar în dreptul unui pupitru înalt de copist pe care îşi sprijină cotul stâng şi codexul în care scrie cu pana. În prim plan, pe o masă mai joasă, se află o călimară cu o pană de scris iar pe podea, răsturnate, o carte închisă în coperţi grele şi suportul rectangular pentru picioare. Evanghelistul îşi întoarce capul spre dreapta, spre un leu înaripat, aşezat pe podea într-o poziţie relaxată, prezentând evanghelistului un codex închis, ce sugerează importanţa surselor vetero-testamentare pentru Evanghelia după Marcu, în special textele profetice prevestitind venirea lui Iisus ca Mesia. Marcu este reprezentat ca un bărbat matur, cu părul şi barba cărunte și trăsăturile feţei senine dar sobre. Este îmbrăcat într-o tunică lungă şi o mantie amplă, ambele drapate. Picioarele desculțe se sprijină: unul pe podea, celălalt, flexat, pe marginea inferioară a scaunului. Nimbul este un disc plat, aurit. Pe suprafaţa unei cladiri din planul secund se află o inscripţie prescurtată, în cerneală de aur, cu caractere chilirice "St. Marcu evang". Identificarea este dublată de prezenţa leului înaripat, simbol al acestui evanghelist

Cadrul arhitectural aminteşte simultan de două soluţii: ale renașterii și post-renașterii occidentale de a deschide interiorul al unei a camere fie spre exterior, prin ferestre mari prin care se vede un peisaj, fie spre alte interioare arhitecturale. Popa Flor a simplificat reprezentarea arhitecturală, fără să denatureze schema compoziţională, adaptând-o realităţilor arhitecturii locale prin simplitatea strict geometrică a coloanelor, deschiderilor rectangulare a uşilor, liniei simple a scărilor şi reprezentării fereastrei cu vitralii din discuri circulare de sticla albă, fixate in cadru de plumb. Spre exterior se poate vedea, în fundal, un peisaj citadin cu clădiri înalte şi fastuoase dar şi arboretul unei grădini.


Notă privind descrierea fizică: Desen în peniţă cu cerneală neagră, laviu de cerneală neagră, cerneală de aur.
Titlu uniform: Tâlcul evangheliilor, Țara Românească, sec. XVIII
Subiect – nume de persoana: Marcu
Subiect liber – cuvant cheie: Portret, Evanghelist, Miniatură
Responsabilitate primara - autor: Flor preot ?-1770?
Cota BAR: Ms. rom. 2958


Autoritate
Nume: Marcu;Evanghelist;m. cca 74;
Notă biografică: Scrieri: Evanghelia după Marcu
Alte variante la nume: Sfântul Marcu Apostol şi Evanghelist m. cca 74 Mark Apostle d. cca 74