ENEvanghelistul Matei scriind evanghelia
vezi canoncompara canon
  
Titlu: Theofilact Vulgarias adecă Tâlcuirea sa ce face la Sfânta şi Dumnezeiasca Ev<an>ghelie;ilustraţie;[Matei evanghelistul];
Descriere fizică: f. 8v, 242 x 165 mm
Notă generală: Ilustraţie identică cu cea din Ms. Rom. 2592, f. 4v, de acelaşi autor. Diferenţele constau doar în accentele de aur de pe nimburi şi de pe călimară, cât şi într-o mai mare plasticitate a formelor realizată prin accentuarea umbrelor
Notă descriptivă: Laviu în cerneală, cu accente de aur, ilustraţie în plină pagină, cu un chenar rectangular în linie dublă în cerneală neagră, reprezentându-l pe evanghelistul Matei scriind. Acesta este înfăţişat din profil, aşezat pe un scaun fără spătar în dreptul unei mese rectangulare, acoperită de o faţă de masă drapată până la podea. Pe masă, alături de codex, se mai află o călimară şi un sul de pergament desfăşurat, care sugerează importanţa surselor vetero-testamentare pentru Evanghelia după Matei. Evanghelistul este reprezentat ca o persoană în vârstă, cu părul şi barba albite, cu trăsăturile feţei senine dar sobre. El scrie cu mâna dreaptă, în timp ce cu stânga susţine codexul. Evanghelistul pare a scrie la dictarea îngerului aflat în planul secund și aparent surprins în timp ce transmite un mesaj divin. Acţiunea e evocată de modul în care se apleacă asupra evanghelistului, atingându-l pe umăr, a modului cum urmăreşte cu privirea textul scris, dar mai ales datorită gestului mâinii stângi. Ambele personaje sunt îmbrăcate în mantii ample, drapate, cea a evanghelistului acoperind aproape total o tunică, în timp ce a îngerului este reprezentată fluturând, lăsând descoperit unul din umeri. Atât poziţia personajelor, relaţia dintre ele cât şi modul în care este îmbrăcat îngerul amintesc cele două tablouri ale evanghelistului Matei pictate de Michelangelo Merisi da Caravaggio la începul sec. al XVII-lea, la Roma, tablouri care au făcut şcoală.

În spiritul renaşterii italiene este redat și cadrul arhitectural în care este plasată scena, o loggia cu podeaua din mozaic în plăci patrate albe şi negre, care se deschide spre exterior prin arcade semicirculare înalte, lăsând să se vadă un peisaj. Popa Flor a adaptat minimal schema compoziţională la realităţiile unei arhitecturi locale în stil brâncovenesc, prin reprezentarea balustradei loggiei și panouri rectangulare de piatră ajurată în motive vegetale. Printre arcade se poate vedea, în fundal, un peisaj citadin şi arboretul unei grădini.

Deasupra evanghelistului un heruvim ţine desfăşurat un sul inscripționat cu caractere greceşti şi slavone "St. Matei evanghelistul". Identificarea personajului este dublă: prin inscripţie ci şi prin prezenţa îngerului, simbol al acestui evanghelist.


Notă privind descrierea fizică: Desen în peniţă cu cerneală neagră, laviu de cerneală neagră şi accente de aur.
Titlu uniform: Tâlcul evangheliilor, Țara Românească, sec. XVIII.
Subiect – nume de persoana: Matei
Subiect liber – cuvant cheie: Portret, Evanghelist, Miniatură
Responsabilitate primara - autor: Flor preot ?-1770?
Cota BAR: Ms. rom. 2958


Autoritate
Nume: Matei;Apostol şi Evanghelist;secolul I;
Notă biografică: Unul din cei doisprezece apostoli aleşi de Iisus, numit "Levi fiul lui Alfeu" înainte de convertire
Alte variante la nume: Sfântul Matei Apostol şi Evanghelist secolul I Matthew Apostle 1st.cent.