ENEvanghelistul Matei scriind evanghelia
vezi canoncompara canon
  
Titlu: Theofilact Vulgarias adecă Tâlcuirea sa ce face la Sfânta şi Dumnezeiasca Ev<an>ghelie;ilustraţie;1764;[Matei evanghelistul];
Descriere fizică: f. 4v, 235 x 160 mm
Notă generală: Ilustraţie identică cu cea din Ms. Rom. 2958, f. 8v, de acelaşi autor. Diferenţele constau doar în absenţa accentelor de aur de pe nimburi şi de pe călimară.
Notă descriptivă: Laviu în cerneală, ilustraţie în plină pagină, cu un chenar rectangular în cerneală neagră, reprezentându-l pe evanghelistul Matei scriind. Acesta este înfăţişat din profil, aşezat pe un scaun fără spătar în dreptul unei mese rectangular, acoperită de o faţă de masă drapată. Pe masă, alături de codexul în care evanghelistul scrie cu un stilus, se află o călimară şi un sul de pergament defăşurat. Personajul este reprezentat drept o persoană în vârstă, cu părul şi barba albite, cu trăsăturile feţei senine, dar sobre. Concentrat asupra scrisului, susţine cu mâna stângă codexul în care pare a scrie la dictarea îngerului, aflat în planul secund, care transmite mesajul divin, aşa cum reiese din gestica sa. Ambele personaje sunt îmbrăcate în mantii ample, drapate, cea a evanghelistului acoperind aproape total o tunică, în timp ce a îngerului flutură răvăşită de un suflu suprauman lăsând descoperit unul din umeri. Deasupra evanghelistului, un heruvim ţine desfăşurat un sul inscripţionat cu caractere mixte greceşti şi slavone " Matei evanghelistul". Identificarea personajului este dublă, prin inscripţie şi prin prezenţa îngerului, simbol al acestui evanghelist. Atât poziţia personajelor, relaţia dintre ele, cât şi modul în care este îmbrăcat îngerul, evocă pregnant cele două tablouri ale evanghelistului Matei pictate de Michelangelo Merisi da Caravaggio la începul sec. al XVII-lea, la Roma.

De pictura italiană renascentistă aminteşte şi cadrul arhitectural în care este plasată scena, o loggia cu podeaua din mozaic în plăci pătrate albe şi negre, care se deschide spre exterior prin arcade semicirculare înalte, lăsând să se vadă un peisaj. Popa Flor adaptează schema compoziţională la realităţile locale, prin adăugarea unor elemente arhitectonice brâncoveneşti şi a unor elemete de peisaj autohton.


Notă privind descrierea fizică: Desen în peniţă cu cerneală neagră, laviu de cerneală neagră
Titlu uniform: Tâlcul evangheliilor, Ţara Românească, 1764
Subiect – nume de persoana: Matei
Subiect liber – cuvant cheie: Portret, Miniatură
Responsabilitate primara - autor: Flor preot ?-1770?
Cota BAR: Ms. rom. 2592


Autoritate
Nume: Matei;Apostol şi Evanghelist;secolul I;
Notă biografică: Unul din cei doisprezece apostoli aleşi de Iisus, numit "Levi fiul lui Alfeu" înainte de convertire
Alte variante la nume: Sfântul Matei Apostol şi Evanghelist secolul I Matthew Apostle 1st.cent.